Boka idrottsanläggning och lokal

I Vaxholms stad finns det flera hallar som idrottsföreningar, sällskap eller privatpersoner kan hyra.

Som privatperson, förening eller företag går det att hyra en gymnastiksal på Vaxö skola, Resarö skola eller Rindö sporthall för olika sportsammankomster eller mindre kalas.

Det går också att hyra tider i sporthallar, ishallen eller på fotbollsplanen i Campusområdet för olika sportsammankomster. Det inte tillåtet att anordna kalas med förtäring i någon av inomhushallarna i Campusområdet.

Vaxholms stads digitala boknings- och bidragssystem

Bidragsansökningar och bokningar av tider i någon av kommunens sportanläggningar sker via stadens boknings- och bidragssystem. I systemet kan föreningar boka och administrera sina tider och bidragsansökningar för sin föreningsverksamhet och privatpersoner bokar och betalar direkt för tiden.

Inloggning sker med mobilt bank-ID efter registrering av ett personligt konto och privatpersoner betalar direkt med antingen Swish eller bankkort. I din bokningsbekräftelse framgår hur du får tillgång till lokalen.

För att läsa om priser för olika lokaler gå till Taxor och avgifter och för att läsa om de villkor och regler som finns när du bokar en lokal i kommunen gå till Villkor och regler för dig som hyr.

Ansökan terminstider för föreningsliv, privatpersoner och företag

Som förening, privatperson och företag går det att ansöka om tider för hela terminen i någon av kommunens idrottsanläggningar. Skillnaden att ansöka om en terminstid mot att boka tider genom bokningsschemat är att schemat endast visar 60 dagar fram i tiden och alltså inte visar hela terminen.

Priset för terminstider är per timme och avbokning eller återbetalning av tid är ej tillåtet. För att omboka tid som ej kan nyttjas, kontakta tekniska enheten för hjälp.

Ansökan av terminstid för föreningsliv, privatperson och företag

  • Ansökan görs i bokningssystemet via länken "Söka Terminstider Länk till annan webbplats." .

  • För inomhuslokaler söks terminstider för både höst och vår samtidigt, de följer skolans läsår. Ett läsår är tex höstterminen 2023 och vårterminen 2024. Ansökningstiden för höst och vårtermin är öppen från 1 april till 30 april.

  • För utomhusanläggningar söks terminstider för både vår och höst samtidigt, de följer utomhussäsongen. Utomhussäsongen är tex vårterminen 2023 och höstterminen 2024. Ansökningstiden för vår och hösttermin är öppen från 24 oktober till 27 november.

Mer information

För att läsa mer om de gällande avgifterna för idrottslokaler i Vaxholms stad, läs Vaxholms stads taxor och avgifter antagna av kommunfullmäktige under avsnitt 4.5 Avgifter inom idrotts- och friluftsliv.

Vaxholms stads avgifter och taxor