Riktlinjer för hyra av sport- och fritidsanläggning eller gymnastiksal

Den som hyr en sport- och fritidsanläggning eller gymnastiksal av Vaxholms stad behöver förhålla sig till Vaxholms stads riktlinjer vid hyra av lokal.

 • Du som boknings- och/eller betalningsansvarig innehar ansvaret att informera respektive verksamhetsgrupp om utrymningsvägar samt återsamlingsplats vid eventuell brand.
 • Om inbrotts- eller brandlarm aktiveras vid oaktsamhet kommer hyresgästen att debiteras utryckningskostnaden.
 • Uthyrning av lokal får inte ske i andra hand.
 • Vid hyrestillfället ska en ansvarig ledare/bokare vistas i lokalen under hela hyrestiden.
 • Du har EJ tillträde till lokalen före eller efter bokad tid.
 • Den utrustning som finns tillgänglig i lokalen får nyttjas. Det är ditt ansvar som hyresgäst att inte använda utrustning där certifierad utbildning krävs om du saknar behörighet.
 • Redskap och inventarier som har använts ska ställas tillbaka på avsedd plats. Redskapen ska lämnas iordningsställda i städat och oskadat skick efter aktivitet.
 • Grovstädning ska ske innan lokalen lämnas.
 • Endast gymnastikskor som inte gör märken i golvet är tillåtna i gymnastik- och sporthall.
 • Rökning, snusning och användande av tuggummi är förbjudet i lokalerna (gäller även omklädningsrum). Konsumering av alkoholhaltiga drycker är absolut förbjudet.
 • Inga dörrar får ställas upp med skor, tröjor eller annat material. Detta för att hindra obehöriga att ta sig in i lokalerna. Kontrollera att dörrar är låsta när du lämnar lokalen.
 • Hyresvärden har inget ansvar för personskador och förlust av värdesaker. Återställande av skador orsakade av hyresgästen ansvarar kommunen för och hyresgästen blir betalningsskyldig.
 • Parkering får endast ske på avsedda parkeringsplatser.
 • Tekniska enheten äger rätt att avboka hyrestid för arrangemang, match eller dylikt och medför ej skadeståndsskyldighet för förvaltningen. Vid inställt arrangemang kan hyrestid komma att återbokas. Besked härom meddelas genom kompletterande bokningsbesked.
 • Vid förlust eller utebliven återlämning av nyckeltagg debiteras en avgift till hyresgäst.
 Särskilt förtydligande vid barnkalas
 • Vid barnkalas medtages städutrustning och sopor skall forslas bort.
  Om hyresgäst inte städat efter sig kan extra städning debiteras hyresgäst.
 • Bord och stolar får inte ställas upp på sport- och gymnastikgolv.

Avbokningsregler

Direktbetald tid återbetalas ej. Möjlighet att flytta betald tid finns, kontakta Tekniska enheten för hjälp.

Avbokning kan ske utan kostnad 10 dagar före bokningstillfället.

Vid avbokningar närmre inpå än 10 dagar så debiteras 50% av hyreskostnaden, avbokning måste dock ske senast 48 timmar innan starttid. Därefter debiteras full hyreskostnad.