Villkor och regler för dig som hyr

Den som hyr en sport- och fritidsanläggning eller gymnastiksal av Vaxholms stad behöver förhålla sig till flera regler.

  1. Du som boknings- och/eller betalningsansvarig innehar ansvaret att informera respektive verksamhetsgrupp om utrymningsvägar samt återsamlingsplats vid eventuell brand.
  2. Om inbrotts- eller brandlarm aktiveras vid oaktsamhet kommer hyresgästen att debiteras utryckningskostnaden.
  3. Du har EJ tillträde till lokalen före eller efter bokad tid.
  4. Den utrustning som finns i salen får nyttjas.
  5. Grovstädning ska utföras efter kalas innan salen lämnas. Städutrustning medtages och sopor forslas bort.
  6. Varje grupp ska ha ansvarig ledare.
  7. Endast gymnastikskor som inte gör märken i golvet är tillåtna i gymnastik- och sporthall.
  8. Redskap skall återställas innan salen lämnas.
  9. Rökning, snusning och användande av tuggummi är förbjudet i lokalerna (gäller även omklädningsrum). Konsumering av alkoholhaltiga drycker är absolut förbjudet.
  10. Tekniska enheten äger rätt att avboka hyrestid för arrangemang, match eller dylikt och medför ej skadeståndskyldighet för förvaltningen. Vid inställt arrangemang kan hyrestid komma att återbokas. Besked härom meddelas genom kompletterande bokningsbesked.

Avbokningsregler

Direktbetald tid återbetalas ej.
Möjlighet att flytta betald tid finns, kontakta tekniska enheten för hjälp.