Elljusspår och leder

I Vaxholm finns det flera olika elljusspår, natursköna vandringsleder, stigar och rundor som du kan njuta av. En promenad eller joggingtur är ett enkelt och hälsofrämjande sätt att komma ut i naturen, få lite frisk luft och rörelse.

Elljusspår

Eriksö

Längd: 2 kilometer 

Naturskönt spår som går utefter vattnet på halvön Eriksö, beläget inom Eriksö friluftsområde på Vaxöns nordvästra del.

Spåret är elbelyst via skymningsrelä från morgon fram till klockan 22.00 på kvällen. Vid tillräcklig snötillgång spåras skidspår upp vintertid. 

Toaletter och dusch finns att tillgå under perioden 1 maj till 30 september på campingplatsen inom friluftsområdet.

Underlag: grus

Parkering: finns att tillgå i anslutning till spåret.

Kommunikationer: SL-buss, närmaste hållplats Eriksövägen

Rindö

Längd:

  • 1,2 kilometer
  • 2,7 kilometer
  • 4,4 kilometer

Spåret är beläget på östra Rindö och är elbelyst via skymningsrelä, från morgon fram till klockan 22.00 på kvällen. Vid tillräcklig snötillgång spåras skidspår upp vintertid.

Underlag: flis/spån/grus/gräs

Kommunikationer: SL-buss, närmaste hållplats ligger cirka 500 meter bort

Vandringsleder

Bogesundslandet

Bogesundslandets naturreservat ägs av Statens Fastighetsverk. Gränser och skötselföreskrifter fastställes av Länstyrelsen. Platser för parkering och information finns tillgängliga inom reservatet.

All information finns i en gratisbroschyr som finns tillgänglig på turistbyrån, vandrarhemmet vid Bogesunds slott och vid de större informationstavlorna ute i reservatet. Du kan även se en översikt av Bogesundskarta (pdf) Pdf, 1.5 MB.. Dokumentet är inte tillgänglighetsanpassat. Kontakta oss om du behöver hjälp att ta del av innehållet på alternativt vis - Tillgänglighetsredogörelse Länk till annan webbplats..

Läs mer om Bogesundslandet.

Blå leden​ - 12 kilometer inom Vaxholm och 23 kilometer inom Österåkers kommun

Vandringsled från Söderhamnen på Vaxön till Kulla vägskäl. Därefter ansluter Blå leden i Österåkers kommun till Domaruddens friluftsgård. För långluffare finns anknytning till Roslagsleden på två ställen. Utefter leden finns ett antal vindskydd.

Råholmastigen - 2 kilometer

Utgångspunkt från parkeringsplats vid vägen mot Hällesund. Markerad stig från Hällesundsvägen till rastplatsen på Råholmen, vidare till gravröset från järnåldern på berget norr om Holminge. En del branta avsnitt - halkvarning vid regn!

Lilla slottsrundan - 3,3 kilometer

Lättgången. Söderut via slottet och allén. Följer Lämnöviken österut en kort sträcka. Norrut förbi Mista mot målet vid vandrarhemmet.

Lilla Ladviksrundan - 4,1 kilometer

Utgångspunkt från parkeringsplatser med informationstavla efter Vaxholmsvägen, vid Ladvik eller Nibble. Lättgången. Norra delen utefter Skåvsjöholmssundet, med rastplats vid Ekudden, intill Karlslunds torpruin. Södra delen går på gångvägar förbi hästhagarna vid Nibble gård och elljusspåret vid Ladvik.

Nässeldalsrundan - 5,5 kilometer

Utgångspunkt från parkeringsplatsen vid Broknäsvägen mellan Uteke och Broknäs. Från Broknäsvägen norrut till Dammstakärret med spår efter den gamla provbrytningen efter fältspat. Vidare mot Nässeldal och vandring efter stranden från Fladen till Bogsätra vid Nibblevikens mynning. Därefter gemensam sträckning med Dammstakärrsrundan till Broknäsvägen.

Askrikerundan - 6,2 kilometer

Utgångspunkt från parkeringsplats vid Ellboda. Lättgången. På stigar i barrskogsterräng. Längs med sjöstranden i söder. Rastplats vid Knäviken.

Frösviksrundan - 7,1 kilometer

Utgångspunkt från parkeringsplats med informationstavla vid korsningen Frösviksvägen och skogsvägen mot Hagstugan. Lätt till medelsvår terräng, genom lövskogar, till berget där vindmöllan stod. Vidare ner till Lersundet och gamla Tegelbruket. Förbi Frösviks säteri och Snäckviken. Leden går vidare genom en lindskog med hundraåriga träd. Askrikevägen österut till bergen där torpen Dahlfallet och Källstugan låg, västerut längs dalen till Frösviksvägen och tillbaka till parkeringen.

Stora slottsrundan - 8,5 kilometer

Utgångspunkt från parkeringsplats med informationstavla vid Bogesunds slott. Lättgången. Stigen norrut mot Värmora rastplats, därefter strandlinjen utefter Långsläpan till Ellboda (alternativ startplats). Därifrån söderut till rastplatsen vid Knäviken. Följer stranden fram till allén som leder upp till Bogesunds slott. Flera grävlingsgryt intill leden.

Stortallsrundan - 10 kilometer

Utgångspunkt samma som Frösviksrundan, eller från parkeringsplats vid Träsksjön. Lätt till medelsvår terräng. Första delen har samma sträckning som Frösviksrundan. Fortsätter Från Frösvik mot Skomakartorp och utefter Askrikefjärden. Vid Österhaga viker leden norrut till den 350-åriga Stortallen.

Dammstakärrsrundan - 10,8 kilometer

Utgångspunkt från parkeringsplats med informationstavla efter gamla Vaxholmsvägen mellan Ladvik och Sundby. Alternativ: Parkeringsplats vid Nibble, eller vid Broknäsvägen mellan Uteke och Broknäs. Lätt till medelsvår terräng. Går förbi flera rastplatser. Först efter starten i norr ligger Eriksberg. Följer skogsväg söderut mot Bogsätra där Nässeldalsrundan ansluter från söder. Gemensam sträckning genom barrskogen till rastplatsen vid Sågstugan. Över höga berget på Dammstakärrets sydsida till Broknäsvägen. Leden går till Pusshuset. På stigar och småvägar till rastplatsen vid Hejesjön och vidare till startplatsen.

Motionsspår

Vaxön

Strömmingsrundan

Strömmingsrundan går över Vaxön och erbjuder två olika sträckor. En på 5 kilometer (gul) och en på 10 kilometer (grön). Rundan kan utnyttjas året om.

Karta Strömmingsrund

Karta Strömmingsrund

Rundan är baserad på Strömmingsloppets bansträckor. Efter varje kilometer finns en markör som hjälper dig att räkna ut hur långt du tagit dig. På den gula sträckan går det även bra att ta med cykeln, barnvagnen eller rullstolen.

Skylt Strömmingsrundan

Skylt Strömmingsrundan

Tenö

Längd: 2,5 kilometer och 5 kilometer

Röjda naturspår som inte preparerade. Start och mål vid Tenö lada, Tenövägen. Parkeringsplats finns i anslutning till Tenö lada. 

Stigar

Vaxön

Promenadstigar

Från Turistbyrån i centrum kan du promenera till Vintervägen, följ Blåledenmarkering. Promenadslingan är utmärkt med skyltar.

Det finns även möjlighet att fortsätta promenera utmed stranden från Vintervägen i Kronängen genom Johannesbergsparken nedanför Fredriksberg och vidare utmed stranden till Galgberget på Tallarö och vidare ut mot Eriksö friluftsområde.

Bogesund

Naturstigen

Bogesundslandets naturstig går från Pålsundsbron via Montebello till Tenöbadet och längs Blå leden. Längs med stigen finns trädslagsskyltar uppsatta som informerar om de olika arterna.

Kartor och bilder i appen Naturkartan

Har du hittat till den digitala Naturkartan, som guidar dig till Vaxholms natur- och fritidsområden? Det är en app som du gratis laddar ner till mobilen och har med dig i fickan när du vill hitta grillplatser, sevärdheter och leder i naturen.

Genom enkelt navigerade kartor, vackra bilder och beskrivningar ger den dig möjligheter att hitta till vandringsleder, naturvärden, kulturlämningar och rastplatser där du kan ta en fika tillsammans med andra.

Läs mer om Naturkartan och hur du laddar ner appen på sidan Hitta fina platser i naturen med appen Naturkartan.

Kontaktinformation

All typ av felanmälan går via Vaxholms stad för hantering och bedömning.

Har du någon synpunkt eller vill göra en felanmälan är du välkommen att kontakta tekniska enheten genom att använda Vaxholms stads e-tjänst "Skriv till oss" Länk till annan webbplats..