Elljusspår och vandringsleder

I Vaxholm finns det flera olika elljusspår och natursköna vandringsleder och stigar.

Eriksö elljusspår

Längd: 2 kilometer 

Naturskönt spår som går utefter vattnet på halvön Eriksö, beläget inom Eriksö friluftsområde på Vaxöns/Vaxholms nordvästra del.

Toaletter och dusch finns att tillgå under slutet av april till och med slutet av september, då campingplatsen inom friluftsområdet är öppen.

Spåret är elbelyst via skymningsrelä från morgon fram till klockan 23.00 på kvällen. Vid tillräcklig snötillgång spåras skidspår upp vintertid. 

Driftansvar: kommunens driftentrepenör T.I.A.

Parkering: finns att tillgå i anslutning till spåret.

Underlag: grus

Kommunikationer: SL-buss, närmaste hållplats Eriksövägen

Rindö elljusspår

Längd: slingor på 1,2 kilometer, 2,7 kilometer och 4,4 kilometer

Spåret är beläget på östra Rindö och är elbelyst via skymningsrelä, från morgon fram till klockan 22.00 på kvällen. Vid tillräcklig snötillgång spåras skidspår upp vintertid.

Driftansvar: kommunens driftentrepenör T.I.A.

Underlag: flis/spån/grus/gräs

Kommunikationer: SL-buss, närmaste hållplats ligger cirka 500 meter bort

 

Vandringsleder och promenadstigar

Tenö 

Längd: olika slingor mellan 2,5 - 5 kilometer
Naturspår med stigar, som inte är preparerade men röjda. Start och mål vid Tenö lada, Tenövägen.

Driftansvar: kommunens driftentrepenör T.I.A.

Parkeringsplatser: finns i anslutning till Tenö lada. 

Underlag: Naturstig

Blå leden​ - 35 km
Vandringsled från Vaxön (Söderhamnen till Kulla vägskäl) - därefter anslutning av Blå leden inom Österåkers kommun till Domaruddens friluftsgård. Blå leden är idealisk för kortare vandringar. För långluffare finns anknytning till Roslagsleden på två ställen. Utefter leden finns ett antal vindskydd.

Driftansvar: Kommunens driftentrepenör T.I.A. samt Österåkers kommun.

Naturstigen, Bogesund
Bogesundslandets naturstig går från Pålsundsbron, via Montebello till Tenöbadet och längs Blå leden. Längs med stigen finns trädslagsskyltar uppsatta som informerar om de olika arterna.

Vandringsrundor på Bogesundslandet
Bogesundslandets naturreservat ägs av Statens Fastighetsverk. Gränser och skötselföreskrifter fastställes av Länstyrelsen. Platser för parkering och information finns tillgängliga inom reservatet. All information finns i en gratisbroschyr som finns tillgänglig på turistbyrån, vandrarhemmet Bogesund, samt i kommunhuset på Eriksövägen 27 i Vaxholm.

Vandringslederna är märkt med följande färger:

     Blå:

  • Blå leden
  • Råholmstigen
  • Lilla Ladviksrundan
  • Nässeldalsrundan

     Röd:

  • Askrikerundan
  • Lilla slottsrundan
  • Frösvuksrundan

     Orange:

  • Stortallsrundan
  • Stora slottsrundan
  • Dammstakärrsrundan

Råholmastigen - cirka 2 kilometer, blå
Utgångspunkt från parkeringsplats vid vägen mot Hällesund. Markerad stig från Hällesundsvägen till rastplatsen på Råholmen, vidare till gravröset från järnåldern på berget norr om Holminge. En del branta avsnitt - halkvarning vid regn!

Lilla slottsrundan - cirka 3 kilometer, röd
Lättgången. Söderut via slottet och allén. Följer Lämnöviken österut en kort sträcka. Norrut förbi Mista mot målet vid vandrarhemmet.

Lilla Ladviksrundan - cirka 4 kilometer, röd
Utgångspunkt från parkeringsplatser med informationstavla efter Vaxholmsvägen, vid Ladvik eller Nibble. Lättgången. Norra delen utefter Skåvsjöholmssundet, med rastplats vid Ekudden, intill Karlslunds torpruin. Södra delen går på gångvägar förbi hästhagarna vid Nibble gård och elljusspåret vid Ladvik.

Nässeldalsrundan - cirka 5 kilometer, blå
Utgångspunkt från parkeringsplatsen vid Broknäsvägen mellan Uteke och Broknäs. Från Broknäsvägen norrut till Dammstakärret med spår efter den gamla provbrytningen efter fältspat. Vidare mot Nässeldal och vandring efter stranden från Fladen till Bogsätra vid Nibblevikens mynning. Därefter gemensam sträckning med Dammstakärrsrundan till Broknäsvägen.

Askrikerundan - cirka 6 kilometer, röd
Utgångspunkt från parkeringsplats vid Ellboda. Lättgången. På stigar i barrskogsterräng. Längs med sjöstranden i söder. Rastplats vid Knäviken.

Frösviksrundan - cirka 7 kilometer, röd
Utgångspunkt från parkeringsplats med informationstavla vid korsningen Frösviksvägen och skogsvägen mot Hagstugan. Lätt till medelsvår terräng, genom lövskogar, till berget där vindmöllan stod. En underbar utsiktsplats!Vidare ner till Lersundet och gamla Tegelbruket. Förbi Frösviks säteri och Snäckviken. Leden går vidare genom en lindskog med hundraåriga träd. Askrikevägen österut till bergen där torpen Dahlfallet och Källstugan låg, västerut längs dalen till Frösviksvägen och tillbaka till parkeringen.

Stora slottsrundan - cirka 8 kilometer, orange
Utgångspunkt från parkeringsplats med informationstavla vid Bogesunds slott. Lättgången. Stigen norrut mot Värmora rastplats, därefter strandlinjen utefter Långsläpan till Ellboda (alternativ startplats). Därifrån söderut till rastplatsen vid Knäviken. Följer stranden fram till allén som leder upp till Bogesunds slott. Flera grävlingsgryt intill leden.

Stortallsrundan - cirka 10 kilometer, orange
Utgångspunkt samma som Frösviksrundan, eller från parkeringsplats vid Träsksjön. Lätt till medelsvår terräng. Första delen har samma sträckning som Frösviksrundan. Fortsätter Från Frösvik mot Skomakartorp och utefter Askrikefjärden. Vid Österhaga viker leden norrut till den 350-åriga Stortallen.

Dammstakärrsrundan - cirka 11 kilometer, orange
Utgångspunkt från parkeringsplats med informationstavla efter gamla Vaxholmsvägen mellan Ladvik och Sundby. Alternativ: Parkeringsplats vid Nibble, eller vid Broknäsvägen mellan Uteke och Broknäs. Lätt till medelsvår terräng. Går förbi flera rastplatser. Först efter starten i norr ligger Eriksberg. Följer skogsväg söderut mot Bogsätra där Nässeldalsrundan ansluter från söder. Gemensam sträckning genom barrskogen till rastplatsen vid Sågstugan. Över höga berget på Dammstakärrets sydsida till Broknäsvägen. Leden går till Pusshuset. På stigar och småvägar till rastplatsen vid Hejesjön och vidare till startplatsen.

Promenadstigar på Vaxön

Möjligheter finns att promenera utmed stranden från Vintervägen (Kronängen) genom Johannesbergsområdet nedanför Fredriksberg och vidare utmed stranden till Galgberget (Tallarö) och vidare ut mot Eriksö friluftsområde.

Från Turistbyrån i centrum kan du promenera till Vintervägen (följ Blå leden-markeringar). Promenadslingan är utmärkt med skyltar. Välkomna!

Broschyrer och kartor över över vandringslederna

Vid samtliga stora informationstavlor på Bogesundslandet finns broschyrer och kartor att hämta. Påfyllning sker vid behov genom Vaxholms stad. Dessa trycksakerr finns även att hämta på turistbyrån, i kommunhuset och på vandrarhemmet vid Bogesund slott. Broschyrerna och kartorna är gratis.

Mer information

Bogesundslandet