Fiske

Vaxholms stads Fiskevårdsområdesförening är den förening som handhar allt fiske som inte är att hänföra till handredskapsfiske.

Det innebär att om du vill fiska med nät eller andra redskap så måste du köpa ett fiskekort av föreningen.

Information om fiskekort, kostnad och inbetalningsavi kan erhållas på Turistbyrån eller genom Vaxholms Fiskevårdsområdesförenings representant Lars Lindqvist. Du kan också läsa mer och köpa fiskekort på https://www.ifiske.se/fiskekort-vaxholms-fvof-samt-trasksjon.htm Länk till annan webbplats.

Lars Lindqvist svarar på frågor som rör föreningen. Kartskiss över föreningens vatten kan rekvireras från Lars Lindqvist eller Vaxholms sportfiskare Länk till annan webbplats..

Vaxholms Sportfiskare

Den 1 jan 1996 skedde det stora förändringar inom fisket i Vaxholms stad och delar av Österåkers kommun (Rydboholms vatten). Vaxholms Fiskevårdsförening bytte namn till Vaxholms Sportfiskare. Skälet till namnbytet var att Vaxholms stad, Kronan, Domänverket och Rydboholm tillsammans har bildat ett fiskevårdsområde som Länsstyrelsen givit namnet Vaxholms Fiskevårdsområdesförening.

Du som enbart är intresserad av sportfiske med handredskap kan ansluta dig till Vaxholms Sportfiskare som anordnar klubbtävlingar i mete, pimpel- och spinnfiske. Även utbildningar i sportfiske hålls.

Fiskefredning

Sedan 2021 råder det fiskefredning i flera av kommunens vatten. Det innebär att från och med den 1 april till och med den 15 juni är det förbjudet att fiska i Kyrkfjärden, Tallaröfjärden (vattenområdet innanför broarna) och Siviken.