Fiske

Vaxholms stads Fiskevårdsområdesförening är den förening som handhar allt fiske som inte är att hänföra till handredskapsfiske.

Det innebär att om du vill fiska med nät eller andra redskap så måste du köpa ett fiskekort av föreningen.

Information om fiskekort, kostnad och inbetalningsavi kan erhållas på Turistbyrån eller genom Vaxholms fiskevårdsförenings representant Lars Lindqvist.

Lars Lindqvist svarar på frågor som rör föreningen. Kartskiss över föreningens vatten kan rekvireras från Lars Lindqvist eller Vaxholms sportfiskare Länk till annan webbplats..

Vaxholms Sportfiskare

Den 1 jan 1996 skedde det stora förändringar inom fisket i Vaxholms kommun och delar av Österåkers kommun (Rydboholms vatten). Vaxholms Fiskevårdsförening bytte namn till Vaxholms Sportfiskare. Skälet till namnbytet var att Vaxholms stad, Kronan, Domänverket och Rydboholm tillsammans har bildat ett fiskevårdsområde som Länsstyrelsen givit namnet Vaxholms Fiskevårdsområdesförening.

Du som enbart är intresserad av sportfiske med handredskap ska naturligtvis ansluta dig till Vaxholms Sportfiskare. Det anordnas klubbtävlingar i mete, pimpel- och spinnfiske och utbildningar i sportfiske hålls.

Fiskefredning

Sedan 2021 råder det fiskefredning i flera av kommunens vatten. Det innebär att fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 juni är det förbjudet att fiska i Kyrkfjärden, Tallaröfjärden (vattenområdet innanför broarna) och Siviken.