Grönområden

Vaxholms stads variation av parker, kulturhistoriska miljöer, strand- och vattenområden och stora naturområden ger goda möjligheter till rekreation och friluftsliv.

Grönstrukturen och den tätortsnära naturen ger en växande befolkning möjlighet till en god livsmiljö där stadsrum och parker med mötesplatser ger möjligheter till möten mellan människor. Vaxholms natur- och rekreationsområden är också viktiga för den biologiska mångfalden.

Träd engagerar många Läs mer i en broschyr med information som kan vara bra att känna till, Träd - tips och råd (pdf) Pdf, 618.9 kB.

I kommunens grönplan framtagen 2005-2006 finns parker och grönområden på Vaxön, Kullö och Tenö beskrivna, Grönplan för Vaxön, Kullön och Tenö (pdf) Pdf, 11.6 MB.

Stora grönområden i kommunen

Killingen

Killingen består av ett cirka 100 hektar stort barrskogsområde på västra Resarö och utgörs av ett mosaikartat landskap med blandade skogstyper och topografi. Området används för idrottslektioner, motionering, bär- och svampplockning samt hundrastning. Det finns även ett antal badplatser där enstaka båtar kan lägga till. De stigar och vägar som finns i området är väl använda men inte tillgängliga för rullstolar eller rullatorer. Det är möjligt att cykla och gå med barnvagn på de större stigarna.

Bogesund

Bogesundslandet är Vaxholms största naturområde och naturreservat sedan 2013-10-01.

Eriksö

Eriksö är ett av kommunens stora friluftsområden med en stor badplats med klippor och sandstrand. Förutom badning finns det ett antal andra olika aktiviteter att roa sig med. Runt området finns det ett elljusspår på 2km. På Eriksö finns det bland annat kanot-, roddbåts- och cykeluthyrning samt en kiosk. I området finns det även campingplats där man kan övernatta i tält, stuga eller huvagn/husbil.

Kullö

Kullö naturreservat ligger på Kullös nordöstra kant och utgörs av ett cirka 30 hektar stort område med hällmark, hagar och ängar.

Skarpö

På Skarpös norra sida finns ett större grönområde med stigar. Området utgörs främst av barrskog med inslag av lövträd. Jorddjupet är på många platser grunt vilket bidrar till att det finns många öppnare hällmarker där berget går i dagen.

Rindö

På Rindö, finns ett större sammanhängande skogsområde med omväxlande och varierad skog t.ex. hällmarkstallskog, fuktig strandskog och brukad skog. Här finns goda förutsättningar för arter som trivs i barr-, löv- eller fuktskog. I närheten av östra Rindö hamn inom Oskar-Fredriksborg finns ädellövskog med ek, hassel, ask och en rik markflora.

Tynningö

Det större grönområdet som täcker stora delar av öns centrala delar består av hälltallskog med mellanliggande lersvackor med stråk av örtrika skogar och alkärr. Tynningö har vackra natur-, cykel- och vandringsleder. På ön finns det två sjöar, Myrholmsmaren och Stora maren, varvid det vid den första finns en allmän badplats. Ett trevligt utflyktsmål är Tynningö Klack – Tynningös högsta punkt med vid utsikt över skärgården.

Bilden visar fastighetskarta över grönområden i Vaxholm

1. Killingen, 2. Bogesund 3. Eriksö 4. Kullö 5. Tynningö 6. Rindö 7. Skarpö

Mer information

PDF-dokumenteten är inte tillgänglighetsanpassade. Kontakta oss om du behöver hjälp att ta del av innehållet på alternativt vis - Tillgänglighetsredogörelse Öppnas i nytt fönster.