Koloniområde och odlingslotter

I Vaxholms stad finns det två aktiva föreningar som du kan vända dig till om du är intresserad av odlingslotter och koloniträdgård.

Engarns Koloniträdgårdsförening

Besöksadress
Långrevsvägen, Resarö
Vaxholm

Kullöns Ekologiska kolonilottsförening

Besöksadress
Enbärsbacken 12
18539 Vaxholm