Lekplatser

Vaxholms stad har många fina allmänna lekplatser där barnen kan leka, utvecklas och aktivera sig för att hålla sig friska.

Kommunen ansvarar för de allmänna lekplatserna och utför en gång per år säkerhetsbesiktningar på alla stadens lekplatser av certifierad besiktningsman. Detta gäller även allt lekmaterial vid skolor, förskolor, friluftsbad, idrotts- och friluftsanläggningar.

Drift och underhåll av lekplatserna utförs av kommunens driftentreprenörer. JR Förvaltning AB utför drift och underhåll för lekplatser nr 1-7 och T.I.A utför drift och underhåll för lekplatser nr 8-12.

Vaxön

Lägret, nummer 1
Parkytan som är belägen mellan Hamngatan och Lägergatan har klätterställning, gungor, karusell, sandlåda, vippgungor och volträcke.

Kulladals lekplats, nummer 2
Belägen intill Kulladalsvägen med lekhus, sandlåda, klätterställning, vippgungor och gungställning.

Ullbergska parken, nummer 3
Parkområdet mellan Kungsgatan och Soldatgatan 8 har gungställning, lekhus, sandlåda, balanslek, klätterställning och linbana.

Vintervägens lekplats, nummer 4
Lekplats intill Vintervägen med gungställning, vippgungor, rutschbana, volträcke och sandlåda.

Petersbergs lekplats, nummer 7
På Karl Martins väg finns en lekplats med gungställning, sandlåda, lekhus, klätterställning och vippgunga.

Eriksö lekplats, nummer 10
Vid Eriksö camping finns en lekplats med gungställning, vippgunga och rutschkana.

Alfågelns lekplats, nummer 12
Belägen på Karl Martins väg 16 med lekhus, gungställning och sandlåda.

Lekplatser på Rindö

Vegabackens lekplats, nummer 5
På Stefan Löfvings väg finns det gungställning, rutschkana, sandlåda och vippgungor.

Rindö lekplats, nummer 6
Belägen på Västra Kasernvägen med klätternät, gungställningar, sandlåda och rutschkana.

Lekplatser på Resarö

Bygårdsgärdet, nummer 8
På Bygårdsgärdet finns en lekplats med gungställning, vippgungor, sandlåda, klätterställning med kombinationsredskap och rutschkanor.

Överbybadet, nummer 9
Vid Badviksvägen finns det sandlåda, vippgungor, rutschkana, klätterställning och gungställning.

Lekplats på Bogesund

Tenöbadets lekplats, nummer 11
På Tenöbadet finns det klätterställning med rutschkana, klätterställning och gungställning.

 

Kontaktinformation

Drift och underhåll sker genom kommunens driftentreprenör.

Har du någon synpunkt eller vill göra en felanmälan är du välkommen att kontakta tekniska enheten genom att använda Vaxholms stads e-tjänst Skriv till osslänk till annan webbplats.

All typ av felanmälan går via Vaxholms stad för hantering och bedömning.