Lekplatser

Alla barn har rätt till en trygg, stimulerande och rolig lek. Vaxholms stad har ett flertal allmänna lekplatser där barn kan leka, utvecklas och aktivera sig och på så sätt hålla sig friska.

På den här sidan hittar du information om vilka lekplatser som är kommunala och som Vaxholms stad ansvarar för.

Vaxön

På Vaxön finns det sju stycken kommunala lekplatser.

Lägrets lekplats

Hörnet av Lägergatan och Hamngatan

Belyst lekplatsen på Lägret med klätterställning, snurrkarusell, sandlåda, vippgungor, gungor och volträcke. Intill lekparken finns det även två boulebanor, en stor fin gräsyta med bänkar och fasta bord. Det finns också en asfalterad mindre yta där det går att spela basket.

Upprustning av lekplatsen under 2021

Tekniska enheten har fått i uppdrag att rusta upp lekplatsen på Lägret för att göra den ännu mer attraktiv. En plats där glädje kan skapas för så många som möjligt och där barn i olika åldrar ska vilja leka och integrera med varandra.

Förslag har inhämtats under hösten 2020 från allmänheten, skolor och förskolor och underlagen har gett en insyn i vad barnen har för önskemål. Nu pågår arbetet med sammanställning och att föra diskussioner med de upphandlade leverantörer som Vaxholms stad har på lekplatsutrustning.

Kulladals lekplats

Kulladalsvägen
Intill Kulladalsvägen finns en lekplats med lekhus, sandlåda, klätterställning, vippgungor och gungställning. Här finns också en grillplats med bänkar runtom. Det finns också en mindre fotbollplan med grus och två fasta 5-manna mål.

Ullbergska parken

Mellan Kungsgatan och Soldatgatan 8

I parkområdet utanför Öppna förskolan finner du denna lekplats med gungställning, lekhus, sandlåda, balanslek, klätterställning och linbana. Här finns även bänkar och en lite grillplats som du kan nyttja. Denna lekplats rustades upp år 2018.

Vintervägens lekplats

Vintervägen

Du följer gångvägen där Vintervägen tar slut för att komma till denna mindre lekplats med gungställning, vippgungor, rutschbana, volträcke och sandlåda.

Petersbergs lekplats

Karl Martins väg

I slutet på Karl Martins väg finns en mindre lekplats med gungställning, sandlåda, klätterställning och vippgunga. En liten bit bort finns även en mindre grusplan där det går att spela fotboll med fasta 5-manna mål.

Eriksö lekplats

Eriksö campingområde

Inne på Eriksö campingområde finns det en mindre lekplats med gungställning, vippgunga och rutschkana. Utanför campingområdet finns Eriksö badplats samt elljusspår runt Eriksö udde.

Alfågelns lekplats

Bostadsområdet vid Karl Martivs väg 14-16

Mindre lekplats med lekhus, gungställning och sandlåda.

Resarö

På Resarö finns det två stycken kommunala lekplatser.

Bygårdsgärdes lekplats

Bygårdsvägen

På gräsytan Bygårdsgärde finns en lekplats med gungställning, vippgungor, sandlåda, klätterställning och rutschkanor. Det finns också en mindre fotbollsplan i naturgräs med två mål utanför lekplatsen.

Överbybadets lekplats

Badviksvägen

Vid Överbybadet finns en liten lekplats med sandlåda, vippgungor, rutschkana, klätterställning och gungställning. På andra sidan vägen där badplatsen är, finns det grillplats och beachevolleyboll plan.

Rindö

På Rindö finns det två stycken kommunala lekplatser.

Vegabackens lekplats

Stefan Löfvings väg

På Stefan Löfvings väg finns det en liten lekplats med gungställning, rutschkana, sandlåda och vippgunga.

Rindö lekplats

Västa Kasernvägen

I anslutning till Rindö sporthall finns en inhägnad lekplats med klätternät, gungställningar, sandlåda och rutschkana.

Bogesund

På Bogesund finns det en kommunal lekplats.

Tenöbadets lekplats

Tenö badplats

I anslutning till Tenöbadet finns det en liten lekplats med klätterställning och gungor. Det finns flera grillplatser i området runt badplatsen.

Barnets trygghet

En lekplats är ett område som är avsatt för barn att leka på. Det ska vara en säker plats där grundregeln är att barn ska skyddas från de risker som de själva inte kan förutse. På Konsumentverkets hemsida kan du läsa mer om vilka regler som gäller för att en lekplats ska klassas som säker. Lekplatser, Konsumentverket Länk till annan webbplats..

De regler som gäller i Sverige på en lekplats finns i foldern "Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Länk till annan webbplats." som tagits fram av Boverker, Konsumentverket och Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Säkerhet och besiktning

En gång per år utförs säkerhetsbesiktningar efter gällande EU-standard, på alla de kommunala lekplatserna, av en certifierad besiktningsman. Detta gäller även allt lekmaterial vid skolor, förskolor, friluftsbad samt idrotts- och friluftsanläggningar.

Drift och underhåll

Kommunens driftentreprenörer utför kontinuerlig tillsyn för att upptäcka brister i tid och utför underhållsarbete på lekplatserna i förebyggande syfte.

Kontaktinformation

All typ av felanmälan går till Vaxholms stad för hantering och bedömning.

Vill du göra en felanmälan eller lämna en synpunkt är du välkommen att kontakta tekniska enheten genom att använda Vaxholms stads e-tjänst Skriv till oss Länk till annan webbplats..