Näridrottsplats

I Vaxholms stad finns en näridrottsplats, en yta som kan användas för spontanidrott. Denna är belägen på kortsidan av konstgräsplanen på Vaxö IP.

Näridrottsplatsen är en mycket uppskattade träffpunkt för barn och ungdomar, både under skoltid och på fritiden. Drift och underhåll sker avkommunens entrepenör.

Synpunkter, brister och felanmälan

Har du någon synkpunkt eller vill göra en felanmälan är du välkommen att kontakta tekniska enheten genom att använda Vaxholms stads e-tjänst Skriv till osslänk till annan webbplats.