Kulturrådet

Vaxholms stads kulturråd finns till för att främja kulturen i kommunen. Vi är engagerade i allt som har med kultur att göra: film, teater, konst, museum, bibliotek, och mycket mer.

På nämnden för teknik, fritid och kulturs sammanträde i januari 2012 beslutades det att Vaxholms stad skulle sammankalla ett kulturråd.

Kulturrådets verksamhet leds av Vaxholms stads kultur ansvarige, som också är ordförande för kulturrådet. I arbetsuppgifterna ingår att leda, planera och organisera arbetet och olika aktiviteter. Kulturansvarige ansvarar för Vaxholms stads konstregister, kulturstipendium, kulturbidrag och extern barnkultur som kommer till kommunen. I uppdraget ingår också att vara involverad i alla kulturevenemang som ordnas av kommunen. Ett exempel är Kulturnatten, som är ett årligt evenemang, där Vaxholms boende och besökare bjuds på olika kulturupplevelser, exempelvis konserter, barnteater, utställningar eller andra konstformer.

I kulturrådet sitter representanter från:

  • Hembygdsföreningen
  • Stadsbiblioteket
  • Konstföreningen
  • Svenska kyrkan
  • Turistbyrån
  • Kulturskolan
  • Biografens vänner
  • Vaxholms stad
  • Vaxholms Fästnings Museum