Ung i kommunen

Att vara ungdom handlar till stor del om att bryta sig loss från barndomen och ta klivet in i vuxenlivet. Det är kan vara en omvälvande tid, men också en väldigt spännande och utvecklande period.

En viktig arena för ungdomar under denna tid är att ha en trygg plats att umgås på, där närvarande vuxna finns för att stötta och fånga upp problem eller osäkerhet som kan uppstå men som samtidigt ger ungdomarna möjlighet att testa sina egna vingar och problemlösningsförmåga.

Mötesplats

Kommunens fritidsgård är placerad på Storstugan och är en plats att mötas på för dig som går i högstadiet och gymnasiet. Fritidsgården har öppet tre kvällar i veckan, onsdag-fredag och är en plats för nöje, vänskap och vila utan krav och tvång. Utöver fritidsgården anordnas aktiviteter i samband med lov och större helgdagar.

Frihet är en viktig pusselbit i ungdomars utveckling mot vuxenskapandet, som tids nog drabbar oss alla. Genom att träffa likasinnade, uppleva gemenskap, bli bekräftade, få ha roligt och pröva nya aktiviteter så utvecklas vår självkänsla.

Fritidsverksamheterna är kort sagt hälsofrämjande genom att bidra till att våra ungdomar utvecklar sin egen identitet och skapar betydelsefulla relationer, både till andra ungdomar men också till vuxna.

Kontaktinformation

Har du några ungdomsrelaterade frågor, både som förälder, professionell eller är ungdom själv, hör gärna av dig till våra ungdomspedagoger via Vaxholms stads växel.

Telefonnummer: 08-541 708 00