Anhörigstöd

Av anhörigkonsulenten på Vaxholms stad kan du få råd, stöd och information som kan underlätta din situation som anhörig, vän eller medmänniska.

Vaxholms stad erbjuder stöd, utbildningar och föreläsningar till dig som vårdar eller stödjer en närstående.

Avlastning

Avlastning i hemmet kan beviljas av biståndshandläggare som en del av hemtjänst och syftar till att erbjuda en anhörig som vårdar en närstående, som har omfattande behov av stöd, hjälp och tillsyn under dygnet, möjlighet till egen tid.

Kontaktinformation

Kontakta Vaxholms stads anhörigkonsulent rörande anhörigstöd. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.

Telefonnummer: 08-522 426 53
E-post: gunilla.savenmark@vaxholm.se

Du kan också nå anhörigkonsulenten via Vaxholms stads växel.

Telefonnummer: 08-541 708 00