Modersmålsundervisning

Om du har ett annat modersmål än svenska kan du få modersmålsundervisning i grundskolan och grundsärskolan. Här hittar du information om hur du ansöker om modersmålsundervisning.

Modersmålsundervisning (tidigare kallat hemspråk) i grundskolan regleras i Skollagen 10 kap. 7§. En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Ansök om modersmålsundervisning

Du ansöker om modersmålsundervisning genom att fylla i en ansökan i Vaxholms stads e-tjänst. Du hittar ansökan under Barn och utbildning. Ansökan om modersmålsundervisning, e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan måste fyllas i inför varje läsår och kommer kontrolleras och godkännas av skolans rektor. Om du är adopterad och har ett annat modersmål än svenska kan du få modersmålsundervisning, även om du inte talar språket hemma varje dag.

Vaxholms stad erbjuder undervisning i modersmålet om minst fem elever ansökt om undervisning i språket och om lämplig lärare går att finna. Andra regler gäller för minoritetsspråk. Vaxholms stad har idag pågående grupper i modersmålsundervisning i följande språk idag:

  • tyska
  • engelska
  • spanska
  • ryska
  • arabiska
  • minoritetsspråket finska.

Minoritetsspråk

Om du talar något av de nationella minoritetsspråken (samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib) har du rätt till modersmålsundervisning även om du inte talar språket hemma varje dag.

Betyg

I årskurs 6, 7, 8 och 9 får eleven betyg i ämnet. Bedömningen i årskurs 9 utgår ifrån nationellt utsatta mål och betygskriterier som finns i modersmålets kursplan.

När du som elev ansöker till gymnasieskolan söker du med de 17 bästa betygen, betyget i modersmål kan då vara ett av dessa.

Studiehandledning

Om du nyligen har kommit till Sverige och inte kan det svenska språket tillräckligt för att följa undervisningen på svenska i olika skolämnen, kan du få undervisningen förklarad på ditt modersmål. Det kallas studiehandledning. Vilka ämnen som du kan få studiehandledning i beror på dina behov. Kontakta din skola om du vill ansöka om studiehandledning.

Elev som slutar

Om ditt barn vill avsluta sin modersmålsundervisning ska du som förälder informera rektor och modersmålslärare.