Resor och parkeringstillstånd

Alla har rätt att resa tryggt och säkert. Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning kan ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresa och parkeringstillstånd.

Du som har svårt att åka kollektivt kan ansöka om olika former av stöd för resor och transport. Dessa insatser ska underlätta för dig i din vardag och möjliggöra ett aktivt liv.

På dessa sidor hittar du information om färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och parkeringstillstånd för personer med rörelsenedsättning, samt hur du går tillväga för att ansöka om dessa insatser.

Information om parkeringstillstånd Öppnas i nytt fönster. finns här.