Resor och parkeringstillstånd

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning kan ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresa och parkeringstillstånd.

Du som har svårt att åka kollektivt kan ansöka om olika former av stöd för resor och transport. Dessa insatser ska underlätta för dig i din vardag och möjliggöra ett aktivt liv.

På dessa sidor hittar du information om färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och parkeringstillstånd för personer med rörelsenedsättning, samt hur du går tillväga för att ansöka om dessa insatser.

Information om parkeringstillstånd Öppnas i nytt fönster. finns här.

Färdtjänst

Du som har svårt att åka kollektivt på grund av rörelse- eller funktionsnedsättning kan ansöka om färdtjänst. Läs mer här om vilka regler som gäller för färdtjänst.

Riksfärdtjänst

Om du ska resa utanför Stockholms län kan du ansöka om riksfärdtjänst. Läs mer här om hur du kan beställa riksfärdtjänst.

Sjukresor

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och din läkare, sjukgymnast, tandläkare, kurator eller annan vårdgivare. Läs mer här om sjukresor.