Kartor, mätning och geografisk information

Vi som jobbar med kartor, mätning och geografisk information ansvarar för att förse kommunens tjänstemän och medborgare med den geografiska information och underlag som önskas.

Vi erbjuder bland annat kartprodukter som nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta och primärkarta. Vi utför även mätuppdrag som till exempel utstakning, finutstakning, lägeskontroll och gränsutvisning.

Geografisk information inhämtas även från flygfotografering och laserskanning som ger läges-och höjdinformation över större områden. Vi samarbetar även med andra myndigheter och bolag som tillhandahåller geografisk information, till exempel Lantmäteriet, Länsstyrelsen och Roslagsvatten AB.

Den geografiska informationen används för att göra kartor för många olika ändamål. Det kan till exempel vara kartor för samhällsplanering, nybyggnad, tillbyggnad samt olika informationskartor.

I vårt uppdrag ingår även ansvar för adressättning och lägenhetsnumrering i kommunen.

Referenssystem i plan

Vaxholms stad använder sedan 2 februari 2009, det geodetiska referenssystemet och kartprojektionszonen SWEREF 99 18 00.

Referenssystem i höjd

Vaxholms stad använder sedan 4 februari 2013 det nationella höjdsystemet RH2000.

Alla höjder på kommunens utritade och digitala kartor redovisas i det nya nationella höjdsystemet RH 2000 om ej annat begärs.

Allt material innehållande höjddata som levererats före den 4 februari 2013 är redovisat i det tidigare höjdsystemet RH00. Utgångshöjden i det nya höjdsystemet RH2000 är 54 cm högre än i det gamla höjdsystemet. Skillnaden är så pass stor att den måste beaktas vid alla projekteringar och byggen.

Alla kartor eller filer med höjduppgifter innehåller information om vilket höjdsystem som avses då det inte går att se enbart på en höjdsiffra eller höjdkurva vilket system den tillhör. Missförstånd kan leda till att en ny byggnad hamnar för högt eller för lågt. Detta är förstås extra viktigt vid byggnation i strandnära lägen.

Kontaktinformation

Kontakta oss gärna på telefon eller via e-post om du behöver hjälp.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: kartor@vaxholm.se