Sommar och semesterperiod

Under sommaren kommer våra leveranstider att förlängas på grund av semestrar.

Kartor, mätning och geografisk information

Vi som arbetar med kartor, mätning och geografisk information ansvarar för att samla in och hålla informationen uppdaterad. Vi förser medborgare och kommunens tjänstemän med de olika kartor och underlag som önskas.

Geografisk information, eller geodata, är information kopplad till ett föremåls geografiska läge. Förutom data om läge i plan och höjd samt storlek kan det även handla om när och hur mätningar har gjorts samt hur tillförlitliga dessa är.

Informationen samlas in och uppdateras genom inmätningar i fält men inhämtas även från flygfoton och laserskanningar. Genom samarbete med andra myndigheter och bolag får vi även tillgång geografisk information från till exempel Lantmäteriet, Länsstyrelsen och Roslagsvatten AB.

De kartor vi upprättar, mätuppdrag vi utför samt underlag vi tar fram baseras på geografisk information i vår kartdatabas.

Vi upprättar kartor för många olika ändamål. Det kan till exempel vara kartor för samhällsplanering, nybyggnad och tillbyggnad samt olika informationskartor. Vi utför olika mätuppdrag som utstakning, grovutstakning, lägeskontroll och gränsutvisning. Vi tar även fram underlag som behövs för samhällsplanering eller stöd för olika beslut inom kommunens verksamheter.

I vårt uppdrag ingår även ansvar för adressättning och lägenhetsnumrering i kommunen.

Referenssystem i plan

Vaxholms stad använder sedan 2 februari 2009 det geodetiska referenssystemet och kartprojektionszonen SWEREF 99 18 00.

Referenssystem i höjd

Vaxholms stad använder sedan 4 februari 2013 det nationella höjdsystemet RH 2000.

Alla höjder på kommunens utritade och digitala kartor redovisas i det nationella höjdsystemet RH 2000.

Allt material innehållande höjddata som levererats före den 4 februari 2013 är redovisat i det tidigare höjdsystemet RH 00. Utgångshöjden i det gamla höjdsystemet RH 00 är 54 cm lägre än i det nuvarande RH 2000. Skillnaden är så pass stor att den måste beaktas vid alla projekteringar och byggen.

Höjdkurvor i kartdatabasen uppdateras i samband med att nya höjddata samlas in genom laserskanning. Kartor med äldre höjdkurvor kan behöva revideras så att de innehåller aktuella höjdkurvor.

Alla kartor eller filer med höjduppgifter innehåller information om vilket höjdsystem som avses då det inte går att se enbart på en höjdsiffra eller höjdkurva vilket system den tillhör. Missförstånd kan leda till att en ny byggnad hamnar för högt eller för lågt. Detta är förstås extra viktigt vid byggnation i strandnära lägen.

Kontaktinformation

Kontakta oss gärna på telefon eller via e-post om du behöver hjälp.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: kartor@vaxholm.se