Familj, barn och ungdom

Vaxholms stad ger olika former av stöd till familjer, barn och unga. Det kan handla om särskilt stöd till familjer med sociala problem eller till barn med otrygga hemförhållanden. Vaxholms stad erbjuder också familjerådgivning och arbetar aktivt med föräldraskapsstöd.

Familjer kan av olika skäl behöva stöd under en kortare eller längre tid. När det rör sig om svåra sociala problem är det socialtjänsten som utreder och bedömer behov av insatser.

Vaxholms stad erbjuder också en rad insatser för att ge stöd till familjer i deras vardag, exmpelvis utbildning, samtalsstöd och gruppträffar. Genom ett aktivt arbete med föräldraskapsstöd vill kommunen skapa förutsättningar för goda familjerelationer och trygga hemmiljöer för barn och unga.

Kommunen hjälper också till med familjerättsliga frågor, exempelvis adoption och vårdnadstvister.

I filmen nedan får du mer information om socialförvaltningens arbete med stöd till barn och unga.

Enheten för samverkan och stöd

Enheten för samverkan och stöd samarbetar med socialförvaltningen, förskolorna och grundskolorna i Vaxholms stad. Syftet med samarbetet är att tillgodose barnets behov av stöd både i skolan och i hemmet.

Biståndsbedömda och öppna insatser

Vissa av Vaxholms stads insatser är biståndsbedömda. Det betyder att för att kunna bedöma vad som kan hjälpa just dig och din familj behöver du träffa en socialsekreterare som gör en utredning.

Vissa insatser behöver du ingen utredning för att få tillgång till. Många av insatserna är kostnadsfria och du hör av dig till verksamheten direkt. Till exempel finns det föräldrautbildning, råd och stödsamtal för barn, unga, vuxna, par och familjer.

Ta kontakt för rådgivning och hjälp

Om du känner dig osäker på vilken hjälp du behöver och kan få kan du kontakta Vaxholms stad och få rådgivning. Allt stöd utformas individuellt. Tillsammans ser vi över situationen och pratar om vilket stöd kommunen kan erbjuda.

Kontaktinformation

Ring Vaxholms stads växel och be om att bli kopplad till socialförvaltningen.
Telefonnummer: 08-541 708 00