Grundskola och fritidshem

I Vaxholms stads skolor ska alla elever känna glädje, trygghet och lust att lära. Med engagerade pedagoger och varierad undervisning arbetar vi för att alla elever ska nå så långt som möjligt.

Så jobbar vi i våra skolor

I våra skolor erbjuds en modern utbildning med fokus på att ge varje elev det stöd och de utmaningar som just han eller hon behöver. Vi erbjuder en stimulerande lärmiljö, hög kunskap inom specialpedagogik och ett digitalt verktyg per elev i årskurs 1-9.

Vaxholms stads grundskolor har en hög andel lärare med pedagogisk högskoleexamen vilket bidrar till att våra niondeklassare flera år i rad visar fina resultat. 95,4 procent av våra elever 2022 är behöriga till gymnasiet och 92,3 procent uppnådde kunskapskraven i alla ämnen.

Utöver våra kommunala grundskolor finns också en fristående grundskola i Vaxholms stad, Montessori Vaxholm.