Funktionsnedsättning

Du som har funktionsnedsättning har rätt att få det stöd och den service som du behöver för att leva ett tryggt liv med en fungerande vardag.

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att bo och leva tryggt och självständigt. Vaxholms stad arbetar för att du ska kunna leva ett aktivt liv med socialt umgänge och gemenskap.

Det är ditt behov av hjälp och din funktionsnedsättning som avgör din rätt till olika typer av insatser.