Funktionsnedsättning

Du som har funktionsnedsättning har rätt att få det stöd och den service som du behöver för att leva ett tryggt liv med en fungerande vardag.

Du som behöver hjälp på grund av en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och hjälp utifrån två olika lagar:

Det är ditt behov av hjälp och din funktionsnedsättning som avgör din rätt till olika typer av insatser.