Skolskjuts

Här får du information om ansökan av skolskjuts och vilka riktlinjer som gäller i Vaxholms stad.

Ansök om skolskjuts

En ny ansökan ska göras senast 20 maj inför varje läsår. För sent inkomna ansökningar kan beslut innnan skolstart ej garanteras.

Du endast ansöker om skolskjuts, ej färdmedel. Utbildningsförvaltningen tilldelar sedan färdmedel. Biljett till kollektivtrafik är den vanligaste formen av skolskjuts.

Ansök om skolskjuts via Vaxholms stads e-tjänster Länk till annan webbplats., under Barn och utbildning, skolskjuts. Där finns också möjlighet att förhandspröva skolskjuts utifrån kriterier om avstånd. Kontakta utbildningsförvaltningen om du behöver hjälp med ansökan.

Skolskjuts (gäller elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola)

Om eleven är folkbokförd i Vaxholms stad och behöver resor mellan en plats i anslutning till hemmet och skolan kan skolskjuts beviljas på grund av:

  • färdvägens längd
  • trafikförhållanden
  • funktionsnedsättning hos elev (särskilda skäl)
  • eller annan särskild omständighet (särskilda skäl)

Läs mer om bedömningsgrunderna under "Riktlinjer för skolskjuts Öppnas i nytt fönster." och "Riktlinjer för bedömning av trafikmognad Öppnas i nytt fönster.". Vid särskilda skäl krävs oberoende intyg som motiverar elevens behov av skolskjuts.

Skolskjutsens genomförande

Skolskjuts beviljas i första hand genom resor med kollektiva färdmedel och endast i undantagsfall med taxi.

Busskort

Vanligaste formen av skolskjuts är att tillhandahålla ett busskort, SL-kort. Beviljat busskort skickas ut till berättigade elevers folkbokföringsadress.

Turbundna resor med båt

För boende på samtliga öar utom Tynningö tillhandahålls skolskjuts genom ö-kort. Ö-korten har en giltighetsperiod på ett kalenderår (december-december). Berättigade till ö-korten gör en ansökan via Waxholmsbolagets hemsida. Waxholmsbolaget skickar sedan ö-korten till elevens folkbokföringsadress.

Elever bosatta på Tynningö kan få skolskjuts med båtkort. Många elever behöver även åka buss och får då även SL-kort. SL-kortet gäller på Waxholmsbåtarna under större delen av läsåret och på pendelbåtarna under hela läsåret. Båtkort tillhandahålls för de perioder eller turer SL-kortet inte gäller.

Taxi

Information om taxiresorna finns att ta del tillsammans med beslutet samt under "Rutin för resorna. Öppnas i nytt fönster.

Kontaktinformation

Kontakta oss gärna vid frågor.
E-post: skolskjuts@vaxholm.se