Kulturskolan

Kulturskolan i Vaxholms stad finns till för dig som vill utveckla ditt intresse för musik och kultur. Här kan du spela instrument, sjunga, spela teater och skapa med bild och form.

Kulturskolans administration och större delen av undervisningen bedrivs i Kronängsskolan. Viss undervisning äger även rum på Resarö skola, Rindö skola och Söderfjärdsskolan.

Verksamhet för elever med funktionshinder

Vaxholms kulturskola kommer att starta upp en verksamhet riktade mot elever med funktionshinder.
Under hösten görs en kartläggning för att identifiera såväl målgruppen som vilken eller vilka aktiviteter vi skulle kunna erbjuda.

Har du barn med funktionshinder som skulle vara intresserade av verksamheten är du hjärtligt välkommen att höra av dig till kulturskolan via mejl kulturskolan@vaxholm.se eller tel. 08-541 708 70.

Vi hoppas kunna starta upp kursen senast i början av januari. Den kommer att vara helt avgiftsfri och finansierad av medel från statens kulturråd.

Kurskatalogen är öppen

Välkommen att boka kurser på studyalong.se/vaxholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!

Kurskatalogen uppdateras fortlöpande.

Kom ihåg att om du önskar gå på flera instrument kan du göra det tidigast från 10 års ålder.

Om en kurs är fullbokad kan du göra en intresseanmälan. En intresseanmälan är inte en köplats. Om det eventuellt skulle uppstå ledig plats under terminen kommer ni få erbjudande om att boka er på denna. Intresseanmälan gäller endast innevarande termin.

Vaxholms Kulturskola är till för barn och unga 6-21 år som är folkbokförda i Vaxholms kommun eller som har minst en vårdnadshavare som är folkbokförd i kommunen.

Enkät 2022

Under maj 2022 fick alla vårdnadshavare till barn i Kulturskolan möjlighet att besvara en enkät om verksamheten. Syftet med enkäten är att vi i kulturskolan ska få en nulägesbild och bli bedömda i vårt arbete. Det fanns också möjlighet till fritextsvar.

Vår ambition är att brukarenkäten ska vara ett återkommande inslag i kulturskolans förbättringsarbete och genomföras en gång per år.

Vi ser väldigt goda resultat i trivsel, trygghet och nöjdhet.

Efter en genomgång av fritextsvaren identifierades önskemål om fler konstuttryck, tillgänglighet i alla Vaxholms grundskolor samt tydligare kommunikation kring ändrade eller inställda lektionstider.

Kulturskolans enkät 2022 Pdf, 470.3 kB.

Kontaktinformation

Kulturskolechef: Petri Goman
Expedition/administration: Jane Larnefeldt 08-541 708 70
Besöksadress: Kronängsskolan, Ingenjörvägen 1, 185 34
E-post: kulturskolan@vaxholm.se