Fastigheter och lantmäteri

Lantmäteriet ansvarar för fastighetsregistret och att uppgifterna där i är aktuella.

Om du behöver få information om lagfaren ägare för en fastighet är det till Lantmäteriet i Stockholm du ska vända dig. På Lantmäteriet kan du också beställa utdrag ur fastighetsregistret med uppgifter om ägare, adress, areal, servitut, taxeringsvärde, rättigheter och inskrivningar. På Lantmäteriet Länk till annan webbplats. kan du även ställa frågor, beställa fastighetskartor, tomtkartor och förrättningsakter.

Mer information

Kartor och mätning

Kontaktinformation

Vaxholms stad hjälper dig med andra typer av kartprodukter. Om du exempelvis behöver ett utdrag ur primärkartan till din bygglovansökan ska du vända dig till stadsbyggnadsförvaltningens kart, mät- och GIS-personal.

Kontakta oss via Vaxholms stads växel eller e-post.
Telefonnummer: 08 - 541 708 00
E-post: kartor@vaxholm.se