Näringslivsberedningen

Kommunstyrelsen näringslivsberedning arbetar brett med näringslivsfrågor i Vaxholm. Näringslivsberedningen är det politiska forum där särskild fokus läggs på näringslivsfrågorna.

Beredningens uppdrag är att:

  • utveckla och fördjupa kontakten mellan staden och det lokala näringslivet
  • öka politikers och kommunalförvaltningens förståelse för företagandets villkor och omständigheter
  • arbeta för att det skall bli enklare att komma rätt i myndighetsärenden och har höga ambitioner. Vaxholm skall vara en utmärkt stad att vara företagare i.

Näringslivsstrategi

Hösten 2013 fastställde kommunfullmäktige en näringslivsstrategi (pdf)PDF för Vaxholms stad med en vision för näringslivet i Vaxholms stad 2020.

Visionen lyder:

”Vaxholms stad har 2020 ett väl differentierat näringsliv. Detta innebär ett stort och varierat utbud av produkter, tjänster och arbetstillfällen, vilket i sin tur bidrar till ett starkt och mindre sårbart näringsliv året runt.”

Strategin är nedbruten på följande huvudpunkter:

  1. Vaxholm är Stockholmsregionens centrum för företag med marin anknytning.
  2. Antalet kunskapsintensiva företag har fördubblats.
  3. Det finns ett stort intresse från företag för nyetableringar i kommunen.
  4. Vaxholms befintliga företag har vuxit i antal anställda och omsättning.
  5. Den expanderade besöksnäringen har utökats med ett antal aktörer och anläggningar som attraherar både turister och besökare för större arrangemang under årets alla månader.
  6. Detaljhandeln är aktiv året runt och har ett bra kundunderlag.

Sammanfattning av näringslivsstrategin

Hösten 2017 godkände kommunstyrelsen en sammanfattning av Vaxholms stads näringslivsstrategi (pdf)PDF.

Ledamöter

Ledamöter kommunstyrelsens näringslivsberedning, Tromanlänk till annan webbplats


Minnesanteckningar 2021