Näringslivsberedningen

Kommunstyrelsen näringslivsberedning arbetar brett med näringslivsfrågor i Vaxholm. Näringslivsberedningen är det politiska forum där särskild fokus läggs på näringslivsfrågorna.

Beredningens uppdrag är att:

  • utveckla och fördjupa kontakten mellan staden och det lokala näringslivet
  • öka politikers och kommunalförvaltningens förståelse för företagandets villkor och omständigheter
  • arbeta för att det skall bli enklare att komma rätt i myndighetsärenden och har höga ambitioner. Vaxholm skall vara en utmärkt stad att vara företagare i.

Näringslivsstrategi

Våren 2021 fastställde kommunfullmäktige en näringslivsstrategi (pdf) Pdf, 126.2 kB. för Vaxholms stad med en vision för näringslivet i Vaxholms stad 2025.

Visionen lyder

Näringslivet upplever att vi har ett bra företagsklimat och det är enkelt och attraktivt att starta och driva företag i vår stad.

Fokusområden för att nå vision och mål

  •  Företag som stärker Vaxholm som skärgårdens huvudstad, som tex marina näringar, handel och besöksnäring som bidrar med arbetstillfällen och utveckling av vår stad
  • Ha närhet mellan företagare och kommunen i arbetsprocesser, tydligare kommunikation, ökad tillgänglighet och samverkan samt ha en tydlig strävan i att möta företagens behov
  • Nätverk och samverkan inom Vaxholms näringsliv, tex Destination Vaxholm, Näringslivsfrukost m.fl.
  • Långsiktigt arbeta för att möjliggöra såväl nyetablering som utveckling av företag och skapa fler arbetstillfällen

Årligen kommer en handlingsplan att tas fram som är kopplad till strategin. Klicka på länken nedan för att läsa handlingspalnen för år 2022.
Handlingsplanen för 2022  Pdf, 291.7 kB.

Minnesanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Näringslivsberedningen 2023-02-01.pdf Pdf, 172.7 kB. 172.7 kB 2023-02-28 13.26