Näringslivsberedningen

Kommunstyrelsen näringslivsberedning arbetar brett med näringslivsfrågor i Vaxholm. Näringslivsberedningen är det politiska forum där särskild fokus läggs på näringslivsfrågorna.

Beredningens uppdrag är att:

  • utveckla och fördjupa kontakten mellan staden och det lokala näringslivet
  • öka politikers och kommunalförvaltningens förståelse för företagandets villkor och omständigheter
  • arbeta för att det skall bli enklare att komma rätt i myndighetsärenden och har höga ambitioner. Vaxholm skall vara en utmärkt stad att vara företagare i.

Näringslivsstrategi

Våren 2023 fastställde kommunfullmäktige en näringslivsstrategi (pdf) Pdf, 400.7 kB. för Vaxholms stad med en vision för näringslivet i Vaxholms stad 2026.

Målbilden lyder

Vaxholm. En stad där man kan både bo, leva och arbeta.

Fokusområden för att nå vision och mål

● Erbjuda en effektiv och tillgänglig service och myndighetsutövning med kundfokus, där strävan är att möta företagens behov.

● Verka för utveckling och tillväxt i befintliga företag.

● Verka för nya företagsetableringar, företrädesvis kunskapsintensiva företag.

● Säkerställa att företag med marin anknytning kan verka och utvecklas.

● Främja besöksnäringen genom fortsatt arbete med Destination Vaxholm och Stockholm Archipelago.

● Skapa förutsättningar för lokala mötesplatser, antingen på någon/några av våra öar i kommunen eller digitalt, både mellan företagare samt mellan företagare och kommun.

● Ta hänsyn till näringslivets behov vid infrastrukturplanering.

● Verka för fler bostäder med hyresrätt.

 

Årligen kommer en handlingsplan att tas fram som är kopplad till strategin.
Klicka på länken nedan för att läsa handlingspalnen för år 2024.
Handlingsplanen för 2024 Pdf, 301 kB.

Minnesanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Mötesanteckningar 21 februari 2024.pdf Pdf, 173.7 kB. 173.7 kB 2024-02-28 13.05