Energi

Vaxholm stad arbetar med att minska energiförbrukningen i de egna lokalerna och många fastigheter är anslutna till fjärrvärme.

Produktion av värme och varmvatten för bostaden utgör den största delen av energiförbrukningen i ett hushåll. Genom ett medvetet val av uppvärmningssystem sparas både pengar och miljö.

Vaxholms stad köper el med Bra miljöval till kommunens verksamheter. Lokaler på Vaxön är i stor utsträckning kopplande till fjärrvärmen som produceras bara med biobränslen.

Kommunen arbetar med att byta ut direktverkande el till andra alternativ. Fönster och isolering förbättras. Styr- och reglersystem ses över för att minska energiförbrukningen.

Kontaktinformation

Kontakta oss på stadsbyggnad@vaxholm.se