Energi

All energianvändning påverkar miljö och klimat på något sätt. Energi är en resurs som ska användas effektivt och till rätt saker. Vaxholm stad arbetar med att minska energiförbrukningen i de egna lokalerna och många fastigheter är anslutna till fjärrvärme.

Produktion av värme och varmvatten för bostaden utgör den största delen av energiförbrukningen i ett hushåll. Genom ett medvetet val av uppvärmningssystem sparas både pengar och miljö.

Värmepumpar

Det krävs tillstånd för att installera berg-, jord- och vattenvärmepumpar. Tillståndet söks hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, SRMH. På Täby kommuns webbplats hittar du en e-tjänst för ansökan om bergvärmepump. Länk till annan webbplats.

För luftvärmepumpar krävs inget tillstånd. Normalt måste dock alla luftvärmepumpar installeras av en certifierad installatör.

Tänk även på att luftvärmepumpar ger upphov till buller. Enligt Vaxholms lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön gäller att en luftvärmepump inte får låta mer än 40 dB(A) vid tomtgräns.

Vaxholms stad köper el med Bra miljöval till kommunens verksamheter. Lokaler på Vaxön är i stor utsträckning kopplande till fjärrvärmen som produceras bara med biobränslen.

Kommunen arbetar med att byta ut direktverkande el till andra alternativ. Fönster och isolering förbättras. Styr- och reglersystem ses över för att minska energiförbrukningen.