Kultur

Vaxholms stad strävar efter att kunna erbjuda ett rikt och omväxlande kulturliv.

Kommunen stöder olika former av kulturverksamheter i Vaxholm.

För att uppmärksamma och stötta personer eller grupper med dokumenterad konstnärlig begåvning finns det möjlighet varje år att söka Vaxholms stads kulturstipendium.

Kommunen är också med och främjar kulturaktiviteter genom utdelning av kulturbidrag i mars varje år.