Omsorg & stöd

I Vaxholms stad vill vi att alla ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv, och att barn och unga ska få en god start i livet. Här hittar du information om det stöd som kommunen erbjuder dig som är äldre, har en funktionsnedsättning eller på annat sätt behöver hjälp i vardagen.

Vård- och omsorgsboende

Vid stora omsorgsbehov kan du ansöka om plats på ett vård- och omsorgsboende.

Hemtjänst

Om du behöver stöd för att kunna bo kvar hemma kan du ansöka om hemtjänst.

Ekonomiskt bistånd

Du som har svåra ekonomiska problem kan ansöka om ekonomiskt bistånd.