Omsorg & stöd

I Vaxholms stad vill vi att alla ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv, och att barn och unga ska få en god start i livet. Här hittar du information om det stöd som kommunen erbjuder dig som är äldre, har en funktionsnedsättning eller på annat sätt behöver hjälp i vardagen.

Enkät om pandemins konsekvenser för anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Linnéuniversitetet genomför med stöd av Socialdepartementet och Eurocarers en kartläggning av hur covid-19-pandemin har påverkat anhöriga.

Hemtjänst

Om du behöver stöd för att kunna bo kvar hemma kan du ansöka om hemtjänst.

Vård- och omsorgsboende

Vid stora omsorgsbehov kan du ansöka om plats på ett vård- och omsorgsboende.

Ekonomiskt bistånd

Du som har svåra ekonomiska problem kan ansöka om ekonomiskt bistånd.