Trafik & infrastruktur

Här hittar du information om trafik, parkeringar, kajer och torg. Det är Vaxholms stads tekniska enhet som genom sina entreprenörer ser till att du som gående, cyklist och förare kan ta dig fram på ett säkert och bekvämt sätt.

Linfärjan Vaxholmen

Vaxholmen är miljöfärjan som snabbt tar besökare till och från Kastellet i Vaxholm.

Parkering

Här hittar du information om var du kan parkera i Vaxholm, hur du betalar och vilka parkeringstillstånd du kan ansöka om.

Cykling och cykelvägar

Du har all anledning att välja cykeln som färdmedel i Vaxholm både som boende och som gäst. De cykelvägar som finns ligger vackert och ger en trevlig upplevelse.