Trafik & infrastruktur

Här hittar du information om trafik, parkeringar, kajer och torg. Det är Vaxholms stads tekniska enhet som genom sina entreprenörer ser till att du som gående, cyklist och förare kan ta dig fram på ett säkert och bekvämt sätt.

Parkering

Här hittar du information om var du kan parkera i Vaxholm, hur du betalar och vilka parkeringstillstånd du kan ansöka om.

Gator och vägar

Här finner du bland annat information om kommunal väghållning och vem som ansvarar för vilka vägar inom kommunen.

Cykling och cykelvägar

Du har all anledning att välja cykeln som färdmedel i Vaxholm både som boende och som gäst. De cykelvägar som finns ligger vackert och ger en trevlig upplevelse.

Belysning

Här hittar du information om stadens belysningsnät samt hur du kan hjälpa oss genom att felanmäla en trasig belysningspunkt.