Äldre

Här hittar du information om det stöd och den omvårdnad som finns i Vaxholms stad för äldre.

Om du är över 65 år och är i behov av stöd i vardagen eller behöver omvårdnad i hemmet, behöver du ansöka om hjälp från kommunen. Om hjälpen i hemmet inte räcker till kan du ansöka om att få flytta till ett seniorboende eller vård- och omsorgsboende.

Det finns även stöd och hjälp att få som du inte behöver ansöka om, exempelvis anhörigstöd, aktiviteter på Träffpunkt Kanonen och fixartjänst.

Kontaktinformation

Biståndshandläggare nås säkrast måndagar, onsdagar eller fredagar mellan kl: 9-10 på telefonnummer:

  • Födelsedatum 1-12: 08-541 708 53
  • Födelsedatum 13-24: 08 541 708 03
  • Födelsedatum 25-31: 08-541 708 43