Äldre

Som äldre ska du kunna bo tryggt och fortsätta leva ett självständigt liv. Här hittar du information om det stöd och den omvårdnad som Vaxholms stad erbjuder.

Om du är över 65 år och är i behov av stöd i vardagen eller behöver omvårdnad i hemmet, kan du ansöka om hjälp från kommunen. Om hjälpen i hemmet inte räcker till kan du ansöka om att få flytta till ett seniorboende eller vård- och omsorgsboende.

De flesta stödinsatser behöver du ansöka om. Det är Vaxholms stads handläggare som tittar på dina behov och bedömer vilka insatser du har rätt till.

Det finns även stöd och hjälp att få som du inte behöver ansöka om, exempelvis anhörigstöd, aktiviteter på Träffpunkt Kanonen och fixartjänst.

Kontaktinformation

Biståndshandläggare nås säkrast måndagar, onsdagar eller fredagar klockan 9–10 på telefonnummer:

Födelsedatum 1–10: 08-54170853

Födelsedatum 11–31: 08-54170803