Undersökningar och enkäter

Vaxholms stad och genomför årligen enkätundersökningar inom förskolan och grundskolan. Via länkarna nedan kan du ta del av de senaste resultaten.

Enkäterna är en metod av flera som används för att följa upp och utvärdera verksamheterna mot de mål som finns i förskolans och grundskolans läroplan. Uppföljning och utvärdering genomförs med syfte att utveckla verksamheternas kvalitet och nå ytterligare förbättrad måluppfyllelse.