Hållbar livsstil

Sverige, liksom många av världens länder har anslutit sig till de 17 globala målen i Agenda 2030 för en hållbar utveckling. För att vi ska lyckas måste alla bidra. Alla kan göra något för en hållbar framtid, varje dag.

Dina val har betydelse – hur du bor, vad du handlar, hur du reser och vad du äter. Här får du enkla tips på hur du i vardagen kan bidra till en mer hållbar framtid.

Åtta snabba tips för en mer hållbar livsstil

  1. Resor - Res klimatsmart och rör på dig mer, till exempel med cykel, och minska resandet med fossila bränslen.
  2. Bostad - Producera egen förnybar el, återanvänd och återvinn, minska energianvändningen och avfallet från ditt hushåll.
  3. Konsumtion - Öka ditt positiva bidrag genom att använda eller ordna med cirkulära tjänster som att återanvända, låna, dela och byta. Minska samtidigt din påverkan från shopping.
  4. Mat - Öka mängden gröna proteiner och välj varor som har producerats med krav på bra miljö- och djuromsorg. Sluta samtidigt att slänga ätbar mat, och minska din köttkonsumtion.
  5. Fritid - Öka andelen hållbara fritidsaktiviteter med vistelse i natur och mark, välj aktiviteter som är nära och som inte kräver långa resor.
  6. Arbete och utbildning - Förbättra arbetsmiljön genom att uppmärksamma orättvisor och ojämlikhet. Agera medvetet och minska miljö- och klimatpåverkan på arbetsplatsen och minska arbetsresorna.
  7. Trädgård - Se över din trädgård, bjud in den biologiska mångfalden, var rädd om träden och lär dig mera om vilken nytta vi har av naturen.
  8. Vatten - Slösa inte med dricksvattnet, det är en viktig resurs. Samla regnvatten för bevattning och fågelbad.

Läs mer om de globala målen Länk till annan webbplats.

Testa din klimatpåverkan

Klimatkontot Länk till annan webbplats. kan du se ditt personliga klimatavtryck baserat på din livstil.

Globala målen Länk till annan webbplats. kan du också svara på frågor om ditt liv och dina värderingar, för att sedan få en personlig att-göra-lista med konkreta tips på vad just du kan göra för att bidra.

Fördjupa dig och få fler tips

Nedan kan du fördjupa dig och få fler tips på hur du kan leva mer klimatsmart.

Hållbara resor

Genom att se över dina transportvanor kan du både medverka till att bekämpa klimatförändringarna och bidra till bättre hälsa och välbefinnande för dig och din omgivning.

Läs mer om hållbara resor

Hållbar bostad

Genom att se över dina hushållsvanor och -utrustning kan du medverka till att begränsa klimatförändringen, bidra till hållbar energi för alla, medverka till hållbar konsumtion och produktion samt spara på färskvatten.

Läs mer om hållbar bostad

Hållbar konsumtion

Genom att se över dina konsumtionsvanor kan du medverka till hållbar konsumtion och produktion, bidra till att bekämpa klimatförändringarna, värna om hav och marina resurser, samt om ekosystem och biologisk mångfald.

Läs mer om hållbar konsumtion

Hållbar mat

Genom att se över dina matvanor kan du bidra till att utrota hungern, investera i din egen hälsa, medverka till hållbar konsumtion och produktion, samt bidra till en bättre miljö.

Läs mer om hållbar mat

Hållbar fritid

Genom att se över dina fritidssysselsättningar kan du investera i din egen hälsa, medverka till ökad jämställdhet och jämlikhet, samt bidra till en bättre miljö.

Läs mer om hållbar fritid

Hållbarhet i arbete och utbildning

Genom att se över din sysselsättning kan du investera i din egen hälsa, förbättra arbetsmiljön, medverka till ökad jämställdhet och jämlikhet, samt bidra till en bättre miljö.

Läs mer om hållbarhet i arbete och utbildning

Hållbar trädgård

Genom att se över din trädgård kan du både medverka till att bekämpa klimatförändringarna och bidra till bättre ekosystem och biologisk mångfald/ett rikt växt- och djurliv för dig och din omgivning.

Läs mer om hållbar trädgård

Hållbart vatten

Genom att se över din vattenanvändning kan du spara dricksvatten och bidra till en mer hållbar och säker vattenförsörjning för samhället. Genom att vidta enkla åtgärder kan du minska din negativa påverkan på dagvatten.

Läs mer om hållbart vatten