Hållbar livsstil

Vaxholm har beslutat att arbeta med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. För att vi ska närma oss målen, behöver alla bidra.

Dina val har betydelse – hur du bor, vad du handlar, hur du reser och vad du äter. Här får du några enkla tips på hur du i vardagen kan bidra till omställningen och en mera hållbar framtid.

Hållbart resande

Tänk igenom dina transportvanor, se hur du kan minska klimatpåverkan och samtidigt medverka till en bättre hälsa både för dig och din omgivning.

Hållbar konsumtion

Som medveten och påläst konsument kan du bidra till minskad klimatpåverkan, biologisk mångfald och hållbara ekosystem på land och i havet.

Hållbar bostad

Genom att energieffektivisera din bostad och med hjälp av ett medvetet hållbarhetstänk kan du minska klimatpåverkan.

Du kan bidra till den biologiska mångfalden i din trädgård genom valet av växter och sättet du sköter och anordnar din gröna yta.

Hållbar vattenanvändning

Se över din vattenanvändning och vidta åtgärder som sparar både energi och pengar, samtidigt som du säkrar vattentillgången i ett allt mer osäkert klimat.

 • Duscha, diska och tvätta effektivt med minsta möjliga vattenförbrukning.
 • Ställ en kanna med dricksvatten i kylen i stället för att spola länge för att få kallt vatten. Men tänk också på att det är bra att spola bort vatten som stått i ledningen närmast kranen för att få bra dricksvattenkvalitet.
 • Samla regnvatten i tunnor, gärna med lock eller nät så att små fåglar eller djur inte kan drunkna.
 • Vattna i trädgården tidigt på morgonen, kvällen eller natten. Använd kanna eller slang, undvik vattenspridare som står på under lång tid.
 • Låt gräsmattan torka under långa värmeperioder, den återhämtar sig när regnet kommer.
 • Plantera marktäckare och använd täckbark för att minska avdunstningen, flytta känsliga växter i kruka in i skuggan.
 • Anpassa valet av växtsorter i din trädgård till växtplatsen och tillgången på vatten.
 • Om du har pool eller badtunna använd i första hand vatten som levereras med tankbil. Det är inte tillåtet att fylla dem med grundvatten från egen brunn eller samfällighetsförenings gemensamma brunn. Tillgången till grundvatten av bra kvalitet är begränsad i Vaxholm. Överuttag av vatten innebär risk för sinande brunnar och förhöjd salthalt i både din och dina grannars dricksvattenbrunn.
  Läs mer om egen brunn här.

Checklista för dig som vill ställa om till en hållbar livsstil

 1. Resor - Res fossilfritt, gå och cykla och åk kollektivt. Planera långa resor med ett hållbarhetsperspektiv utifrån val av färdmedel, resmål och förhållanden i det land du ska besöka.
 2. Bostad - Använd all energi effektivt, utnyttja tekniska lösningar för att styra förbrukning och effektuttag. Undersök möjligheten att producera egen solel. Återanvänd och återvinn byggnadsmaterial vid renovering. Ge plats för sortering och minska avfallsmängderna från ditt hushåll.
 3. Konsumtion - Återanvänd, laga, låna, dela och byt möbler, prylar, verktyg med grannar eller via sidor och appar för cirkulära tjänster. Minska inköpen av sånt som är engångs eller som inte håller så länge.
 4. Mat - Öka mängden vegetariskt och välj råvaror som inte har rest så långt. Välj varor som har producerats med bra miljö- och djuromsorg. Se till att allt det som du köper hem går åt.
 5. Fritid - Välj aktiviteter som är nära eller se om det går att samåka till träning eller match. Gå på upptäcksfärd i närliggande naturområden.
 6. Arbete och utbildning - Medverka till att minska miljö- och klimatpåverkan på din arbetsplats. Åk förnybart till och från jobbet och arbeta hemma när det går.
 7. Trädgård - Bjud in den biologiska mångfalden till din trädgård. Var rädd om träden som ger skugga och en livsmiljö till fåglar och småkryp. Plantera för fjärilar och pollinerande insekter. Samla regnvatten för bevattning och fågelbad.
 8. Vatten - Dricksvatten klarar vi oss inte utan. Grundvatten är en gemensam resurs som vi behöver värna. Under perioder med torka minska förbrukningen och prioritera vatten till matlagning och dryck.

Testa din egen påverkan

Klimatkontot Länk till annan webbplats. kan du se ditt personliga klimatavtryck baserat på din livstil.

Välj dina förbättringar och se vad du kan förändra, Världsnaturfonden Länk till annan webbplats.