Hållbar livsstil

Sverige, liksom alla världens länder har anslutit sig till de 17 globala målen i Agenda 2030 för en hållbar utveckling. För att vi ska lyckas måste alla bidra. Alla kan göra något för en hållbar framtid, varje dag.

Dina val har betydelse – hur du bor, vad du handlar, hur du reser och vad du äter. Här får du enkla tips på hur du i vardagen kan bidra till en mer hållbar framtid.

17 globala hållbarhetsmålen

De 17 globala målen för en hållbar utveckling.

Åtta snabba tips för en mer hållbar livsstil

  1. Resor - Res klimatsmart och rör på dig mer, till exempel med cykel, och minska samtidigt resandet med fossila bränslen
  2. Bostad - Öka ditt positiva bidrag genom att producera egen förnybar el, återanvänd och återvinn, och minska samtidigt energianvändningen och avfallet från din bostad.
  3. Konsumtion - Öka ditt positiva bidrag genom att använda cirkulära tjänster (återanvänd, låna, dela, byt), och minska samtidigt din påverkan från shopping.
  4. Mat - Öka mängden gröna proteiner och välj varor som ställer höga krav på miljö- och djuromsorg. Sluta samtidigt att slänga ätbar mat, och minska din köttkonsumtion.
  5. Fritid - Genom att öka andelen hållbara fritidsaktiviteter med vistelse i natur och mark minskas miljöpåverkan från fritidsaktiviteter.
  6. Arbete och utbildning - Förbättra arbetsmiljön genom att uppmärksamma orättvisor och agera medvetet, och minska samtidigt ojämlikheten och resor inom arbetet.
  7. Trädgård - Se över din trädgård och medverka till att bekämpa klimatförändringarna.
  8. Vatten - Effektivisera din vattenanvändning så kan du bidra till ett samhälle som bättre klarar sin dricksvattenförsörjning.

Läs mer om de globala målen Länk till annan webbplats.

Testa din klimatpåverkan

Klimatkontot Länk till annan webbplats. kan du se ditt personliga klimatavtryck baserat på din livstil.

Globala målen Länk till annan webbplats. kan du också svara på frågor om ditt liv och dina värderingar, för att sedan få en personlig att-göra-lista med konkreta tips på vad just du kan göra för att bidra till att bli målmedveten i din klimatsmarta livsstil.

Fördjupa dig och få fler tips

Nedan kan du fördjupa dig och få fler tips på hur du kan leva mer klimatsmart.

Hållbara resor

Genom att se över dina transportvanor kan du både medverka till att bekämpa klimatförändringarna och bidra till bättre hälsa och välbefinnande för dig och din omgivning.

Läs mer om hållbara resor

Hållbar bostad

Genom att se över dina hushållsvanor och -utrustning kan du medverka till att begränsa klimatförändringen, bidra till hållbar energi för alla, medverka till hållbar konsumtion och produktion samt spara på färskvatten.

Läs mer om hållbar bostad

Hållbar konsumtion

Genom att se över dina konsumtionsvanor kan du medverka till hållbar konsumtion och produktion, bidra till att bekämpa klimatförändringarna, värna om hav och marina resurser, samt om ekosystem och biologisk mångfald.

Läs mer om hållbar konsumtion

Hållbar mat

Genom att se över dina matvanor kan du bidra till att utrota hungern, investera i din egen hälsa, medverka till hållbar konsumtion och produktion, samt bidra till en bättre miljö.

Läs mer om hållbar mat

Hållbar fritid

Genom att se över dina fritidssysselsättningar kan du investera i din egen hälsa, medverka till ökad jämställdhet och jämlikhet, samt bidra till en bättre miljö.

Läs mer om hållbar fritid

Hållbarhet i arbete och utbildning

Genom att se över din sysselsättning kan du investera i din egen hälsa, förbättra arbetsmiljön, medverka till ökad jämställdhet och jämlikhet, samt bidra till en bättre miljö.

Läs mer om hållbarhet i arbete och utbildning

Hållbar trädgård

Genom att se över din trädgård kan du både medverka till att bekämpa klimatförändringarna och bidra till bättre ekosystem och biologisk mångfald/ett rikt växt- och djurliv för dig och din omgivning.

Läs mer om hållbar trädgård

Hållbart vatten

Genom att se över din vattenanvändning kan du spara dricksvatten och bidra till en mer hållbar och säker vattenförsörjning för samhället. Genom att vidta enkla åtgärder kan du minska din negativa påverkan på dagvatten.

Läs mer om hållbart vatten