Hållbar livsstil

Vaxholm har beslutat att arbeta med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. För att vi ska närma oss målen, behöver alla bidra.

Dina val har betydelse – hur du bor, vad du handlar, hur du reser och vad du äter. Här får du några enkla tips på hur du i vardagen kan bidra till omställningen och en mera hållbar framtid.

Checklista för dig som vill ställa om till en hållbar livsstil

  1. Resor - Res fossilfritt, gå och cykla och åk kollektivt. Planera långa resor med ett hållbarhetsperspektiv utifrån val av färdmedel, resmål och förhållanden i det land du ska besöka.
  2. Bostad - Använd all energi effektivt, utnyttja tekniska lösningar för att styra förbrukning och effektuttag. Undersök möjligheten att producera egen solel. Återanvänd och återvinn byggnadsmaterial vid renovering. Ge plats för sortering och minska avfallsmängderna från ditt hushåll.
  3. Konsumtion - Återanvänd, laga, låna, dela och byt möbler, prylar, verktyg med grannar eller via sidor och appar för cirkulära tjänster. Minska inköpen av sånt som är engångs eller som inte håller så länge.
  4. Mat - Öka mängden vegetariskt och välj råvaror som inte har rest så långt. Välj varor som har producerats med bra miljö- och djuromsorg. Se till att allt det som du köper hem går åt.
  5. Fritid - Välj aktiviteter som är nära eller se om det går att samåka till träning eller match. Gå på upptäcksfärd i närliggande naturområden.
  6. Arbete och utbildning - Medverka till att minska miljö- och klimatpåverkan på din arbetsplats. Åk förnybart till och från jobbet och arbeta hemma när det går.
  7. Trädgård - Bjud in den biologiska mångfalden till din trädgård. Var rädd om träden som ger skugga och en livsmiljö till fåglar och småkryp. Plantera för fjärilar och pollinerande insekter. Samla regnvatten för bevattning och fågelbad.
  8. Vatten - Dricksvatten klarar vi oss inte utan. Grundvatten är en gemensam resurs som vi behöver värna. Under perioder med torka minska förbrukningen och prioritera vatten till matlagning och dryck.

Testa din egen påverkan

Klimatkontot Länk till annan webbplats. kan du se ditt personliga klimatavtryck baserat på din livstil.

Välj dina förbättringar och se vad du kan förändra, Världsnaturfonden Länk till annan webbplats.

Hållbara resor

Tänk igenom dina transportvanor, se hur du kan minska klimatpåverkan och samtidigt medverka till en bättre hälsa både för dig och din omgivning. Cykla eller gå till arbetet, till bussen eller båten, till skolan eller till fritidsaktiviteter. Ordna en vandrande Länk till annan webbplats. eller cyklade skolbuss. Välj att "hemestra" ibland istället för att flyga långt bort.

Cykling och cykelvägar i Vaxholm

Destination Vaxholm Länk till annan webbplats.

Hållbar konsumtion

Som medveten och påläst konsument kan du bidra till minskad klimatpåverkan, biologisk mångfald och hållbara ekosystem på land och i havet. Minska inköpen av engångsartiklar och plast Länk till annan webbplats.. Välj miljömärkta varor. Planera så att maten du köper hem går åt och inte blir matsvinn Länk till annan webbplats..

Hållbar bostad

Se över energikrävande utrustning i hemmet, installera smart styrning av uppvärmning och belysning. Läs mer om att energieffektivisera ditt hem

Se om solceller kan passa på ditt hus och minska ditt beroende av el. Solkartan | energiradgivningen.se Länk till annan webbplats.

Minska avfallsmängderna genom att lämna till återbruk och återvinning. Se hur förpackningarna ska sorteras Sorteringsguide, Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) Länk till annan webbplats.. Fakta om matavfall, Roslagsvatten. Länk till annan webbplats.

Minska antalet kemiska produkter i städskåp, garage och badrumsskåp. Råd från Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.. Lämna sådant som du inte behöver som farligt avfall till återvinningsstationen. Se vad som kan vara farligt avfall, Stockholm Vatten och avfall. Länk till annan webbplats.

Du kan bidra till den biologiska mångfalden i din trädgård genom valet av växter och sättet du sköter och anordnar din gröna yta. Bjud in pollinerare, insekter, fåglar och små djur genom att plantera växter, ordna boplatser och fågelbad. Inspiration från Rikare trädgård. Länk till annan webbplats.

Plantera och vårda träd som ger skugga under varma dagar, bidrar till förbättrad luftkvalitet och dämpar ljud. Bygg en holk för fåglar eller fladdermöss. Länk till annan webbplats.