Kallelser och protokoll

Här hittar du kallelser till sammanträden och protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med utskott och alla nämnder.

Information om protokoll och kallelser

Kallelser och protokoll från nämnder och utskott finns publicerade från tre år tillbaka. För att ta del av äldre handlingar, kontakta kansliet.

Från och med september 2020 publiceras kallelser inklusive sammanträdeshandlingar.

Delar av protokoll och kallelser kan vara maskade (överstrukna) av olika skäl. Ibland rör det sig om sekretessmarkerat material som måste skyddas. Alternativt kan det handla om att material inte publiceras på hemsidan till skydd för den personliga integriteten utifrån ett personuppgiftsperspektiv.

Oavsett varför myndigheten har maskat ett material har du alltid rätt att begära ut handlingen och få det prövat. Om handlingen omfattas av sekretess gör myndigheten en sekretessprövning för att avgöra om handlingen kan lämnas ut. Om förvaltningen har bedömt att handlingen innehåller personuppgifter som ska skyddas vid en webbpublicering kan det vara möjligt att ta del av handlingen i ett annat format.

Kontaktinformation

Kallelser och protokoll från nämnder och utskott ligger publicerade tre år på Vaxholms stads webbplats. För att ta del av äldre handlingar, kontakta kansliet på Vaxholms stad.

E-post: kansliet@vaxholm.se