Synpunkter och klagomål

Här hittar du information om hur du ska gå tillväga om du har synpunkter eller klagomål på någon av våra verksamheter. Dina synpunkter är viktiga i vårt fortsatta förbättringsarbete.

Har du klagomål på förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, eller grundskolan? Kontakta direkt berörd personal. Våra skolor och förskolor arbetar med att ständigt utveckla sina verksamheter. Dina synpunkter är därför viktiga för skolans utveckling och kvalitetsarbete.

Hur framför du dina synpunkter?

  1. Kontakta förskolan/skolan i första hand. Har du en synpunkt eller ett klagomål på något i förskolan, fritidshemmet eller skolan bör du i första hand vända dig till personalen där. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare. Om du anser att problemet är mycket allvarligt bör du vända dig direkt till rektorn.
  2. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör från förskolans, fritidshemmets eller skolans personal bör du istället vända dig till rektorn. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du gå vidare till punkt 3.
  3. Kontakta utbildningsförvaltningen i Vaxholms stad. Du vänder dig till utbildningsförvaltningen om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av rektor. Om du vill kan du vända dig direkt till utbildningsförvaltningen. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt, men om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter.

Det går bra att skicka dina synpunkter via post till:
Vaxholms stad
Utbildningsförvaltningen
185 83 Vaxholm.

Du kan också lämna klagomål/anmälan via det digitala formuläret nedan.

Vill du bli kontaktad av oss?
Vill du bli kontaktad av oss?


Vad händer när du inkommit med ett klagomål till förvaltningen?

Inom tio arbetsdagar kommer vi att kontakta dig gällande ditt klagomål. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym, utreds och dokumenteras klagomålet men ingen återkoppling sker.

Har du frågor om klagomålshanteringen?

Kontakta respektive rektor alternativt utbildningsförvaltningens kansli. Om du inte är nöjd med kommunens hantering av dina synpunkter eller klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.

Det du skickar in till oss blir allmän handling

I princip all post och e-post som skickas in till förvaltningen blir allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande.

Meddelanden som innehåller sekretessbelagda uppgifter lämnas inte ut.

En sekretessprövning görs alltid vid en begäran om att ta del av allmän handling.

Kontaktinformation

Vaxholms stad
Utbildningsförvaltningen
185 83 Vaxholm
Telefonnummer växeln Vaxholms stad: 08-541 708 00