Bygga nytt, ändra eller riva

På de här sidorna har vi samlat information som underlättar för dig som funderar på att bygga nytt, ändra eller riva.

Längre handläggning för bygglov och strandskyddsdispens

Bygglovsenheten har en hög ärendemängd vilket leder till förlängda handläggningstider för ärenden gällande bygglov, attefall och strandskyddsdispenser.

En fullständig ansökan underlättar hanteringen av ditt ärende och kortar ner handläggningstiden. Ta gärna hjälp av informationen som finns under Bygga nytt, ändra eller riva. Länk till annan webbplats.

Handläggningstiderna för våra kart- och mättjänster är dock inte påverkade av handläggningstiderna för bygglov. Information om våra kart- och mättjänster hittar du under Kartor, mätning och geografisk information.

Ärenden hanteras i den turordning de kommit in. Vi hanterar alla ärenden så snabbt som det är möjligt för oss.

Tack för din förståelse!

Bygglov och anmälan - så går det till

Här hittar du information om hela processen om bygglov och anmälan. Från hur du tar reda på att du behöver ansöka om bygglov eller anmäla en åtgärd till att du har fått ett slutbesked för din byggnad eller åtgärd.

Strandskydd

Här hittar du information om vad som gäller för områden inom strandskydd.

E-tjänster, ritningar och checklistor

På den här sidan hittar du länkar till våra e-tjänster, ritningsexempel och information inför din ansökan eller anmälan.

Underspända takstolar

Här hittar du information om underspända takstolar