Bygga nytt, ändra eller riva

På de här sidorna har vi samlat information som underlättar för dig som funderar på att bygga nytt, ändra eller riva.

Längre handläggning för bygglov och strandskyddsdispens

Trycket på bygglovsenheten är fortsatt högre än vanligt vilket leder till förlängda handläggningstider både för bygglov och för strandskyddsdispenser.

Du kan underlätta hanteringen av ditt ärende genom att se till att lämna in alla handlingar (ritningar, kontrollplan, teknisk beskrivning med mera) som behövs. Se noga till att alla handlingar är korrekta så att din ansökan blir fullständig.

En fullständig ansökan underlättar hanteringen av ditt ärende och kortar ner handläggningstiden.

Läs mer och ta del av exempelritningar, checklistor och annan information under Bygga nytt, ändra eller riva. Länk till annan webbplats.

Alla ansökningar hanteras i den turordning de kommit in. Vi hanterar alla ärenden så snabbt som det är möjligt för oss.

Tack för din förståelse!

Bygglov och anmälan - så går det till

Här hittar du information om hela processen om bygglov och anmälan. Från hur du tar reda på att du behöver ansöka om bygglov eller anmäla en åtgärd till att du har fått ett slutbesked för din byggnad eller åtgärd.

Strandskydd

Här hittar du information om vad som gäller för områden inom strandskydd.

E-tjänster, ritningar och checklistor

På den här sidan hittar du länkar till våra e-tjänster, ritningsexempel och information inför din ansökan eller anmälan.

Underspända takstolar

Här hittar du information om underspända takstolar