Bygga nytt, ändra eller riva

På de här sidorna har vi samlat information som underlättar för dig som funderar på att bygga nytt, ändra eller riva.

Vad vill du bygga, ändra eller riva?

Här hittar du information om vad som gäller för olika åtgärder.

Strandskydd

Här hittar du information om strandskydd och hur du ansöker om strandskyddsdispens.

Sök bygglov eller gör en anmälan

Här hittar du länk till E-tjänsten, checklistor, ritningsexempel och kontrollplaner.

Rådgivning och kontakt

Vi hjälper till med att svara på dina frågor. På den här sidan hittar du information om hur du kontaktar bygglovsenheten.

Ordlista med förklaringar

I ordlistan hittar du förklaringar för de vanligaste begreppen som är viktiga att förstå när du ska ansöka om bygg-, mark- eller rivningslov, göra en anmälan eller ansöka om strandskyddsdispens.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna som förekommer om lov- och anmälansärenden och strandskydd.

Bygglovsarkiv

På den här sidan hittar du information om hur du beställer ritningar och övriga handlingar från bygglovsarkivet.

Avgifter och taxor - hur mycket kostar det?

Här finns information om de avgifter som tas ut i samband med handläggning av lov-, anmälans- och strandskyddsärenden.