Avfall och återvinning

Roslagsvatten AB är ansvarig för avfall och återvinning i Vaxholms stad. Återvinning av förpackningar sköts av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Roslagsvatten ansvarar för hämtningen av sopor, grovsopor, hushållsavfall samt latrin, slam och fett i kommunen. De tar även fram förslag till avfallsplaner, avfallstaxa och avfallsföreskrifter i samråd med Vaxholms stad.

Frågor om avfallshantering och avfallstaxa ställs direkt till Roslagsvatten. Mer information finns på Roslagsvatten.länk till annan webbplats

Kontaktinformation Roslagsvatten

Epost: vaxholmavfall@roslagsvatten.se
Telefonnummer: 08–540 835 41
Öppettider: Måndag–fredag 08.00–16.00

Avfallsplan och avfallsföreskrifter

Gällande avfallsplan och avfallsföreskrifter för Vaxholms stad antogs av kommunfullmäktige den 16 december 2013.

Hushållsavfall

Det vi vanligen slänger hemma i soppåsen är hushållsavfall.

Exempel på hushållsavfall: stearinljus, Post-it lappar, mindre tygbitar, kuvert, kattsand, tuggummi, disk- och tandborstar, blommor, disktrasor, tobak och sanitetsartiklar.

Matavfall

Matrester är inte värdelöst skräp! Det innehåller näring och energi som kan tas omhand och omvandlas till biogas och biogödsel.

Exempel på matavfall: matrester, frukskal, blast, kaffesump, kaffefilter, te-blad, tepåsar och hushållspapper.

Du kan hämta matavfallspåsar på följande platser:

  • ICA Nära Resarö
  • ICA Supermarket Vaxholm
  • Cirkel K Pålsundsvägen/Stockholmsvägen
  • Coop Konsum på Hamngatan.

Matavfallspåsar och insatssäck för verksamheter kan köpas via avtal som Roslagsvatten har med JonSac. Verksamheten står själv för kostnaden och kontaktar leverantören själv för beställning.

Mer information på Roslagsvattenlänk till annan webbplats

Samlare för småelektronik

I Vaxholms stad finns det behållare där du kan lämna småelektronik, så kallade Samlare. Här kan du lämna dina glödlampor, lågenergilampor, lysrör, batterier och smått elektronikavfall.

Här finns samlare:

  • ICA Supermarket Vaxholm
  • ICA Nära Resarö
  • Tynningö Hembygdsgård 

Övrigt avfall

Övrigt avfall så som möbler, skrot, farligt avfall mm tas emot på återvinningscentralen på Eriksövägen 2B. Återvinningscentralens öppettider finns angivet påRoslagsvattens webbplats.

Roslagsvattenlänk till annan webbplats

Återvinning

Ur miljösynpunkt är det viktigt att vi börjar konsumera smartare, återanvända  mera och återvinna det som går att återvinna. Förpackningar, tidningar och trasiga elektronikprylar är exempel på avfall som är svårt att undvika. Därför är det viktigt att vi återvinner dessa produkter!
 
Avfallstrappan visar vägen för hur EU:s medlemsländer ska ta hand om avfallet som uppstår. Ju högre upp i trappan vi befinner oss desto bättre. När vi låter bli att köpa en produkt som vi egentligen inte behöver befinner vi oss högst upp i trappan, och när vi återvinner olika material står vi på det tredje trappsteget.

Bilden visar EU:s avfallstrappa

EU:s avfallstrappa