Avfall och återvinning

Roslagsvatten AB är ansvarig för avfall och återvinning i Vaxholms stad. Återvinning av förpackningar sköts av Förpackningsinsamlingen, FTI.

Roslagsvatten ansvarar för hämtningen av sopor, grovsopor, hushållsavfall samt latrin, slam och fett i kommunen. De tar även fram förslag till avfallsplaner, avfallstaxa och avfallsföreskrifter i samråd med Vaxholms stad.

Frågor om avfallshantering och avfallstaxa ställs direkt till Roslagsvatten. Mer information finns på Roslagsvatten. Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation Roslagsvatten

Epost: vaxholmavfall@roslagsvatten.se
Telefonnummer: 08-540 835 00
Öppettider: Måndag–fredag 08.00–16.00

Avfallsplan och avfallsföreskrifter

Avfallsplanen beskriver hur kommunen och Roslagsvatten ska arbeta med avfallshanteringen fram till år 2030. Den nya avfallsplanen är antagen av Kommunfullmäktige 2021-04-19 § 27.

Planen omfattar mål som syftar till att att minska resursförbrukningen och minska miljö- och klimatpåverkan från allt avfall som uppstår i kommunen. Avfallsmängderna ska minska, återvinning och återbruk ska öka. En viktig förutsättning är att vi har en bra sortering så att avfallet hamnar på rätt plats.

Nya avfallsföreskrifter och taxa gäller från och med årsskiftet 2022. Mera information och aktuell taxa hittar du på Roslagsvattens hemsida.

Roslagsvatten taxor och avgifter Länk till annan webbplats.

Hushållsavfall

Det vi vanligen slänger hemma i soppåsen är hushållsavfall.

Matavfall

Matavfallet ska sorteras ut för att kunna behandlas och bli till biogas och biogödsel. Det är mera resurseffektivt än att låta matavfall gå till förbränning.

Du kan hämta matavfallspåsar på följande platser:

  • ICA Nära Resarö
  • ICA Supermarket Vaxholm
  • Cirkel K Pålsundsvägen/Stockholmsvägen
  • Coop Konsum på Hamngatan.

Matavfallspåsar och större säckar för verksamheter kan köpas via avtal som Roslagsvatten har med JonSac. Verksamheten står själv för kostnaden och kontaktar leverantören själv för beställning.

Mer information på Roslagsvatten Länk till annan webbplats.

Samlare för småelektronik

I Vaxholms stad finns det behållare där du kan lämna småelektronik, så kallade Samlare. Här kan du lämna dina glödlampor, lågenergilampor, lysrör, batterier och smått elektronikavfall.

Här finns samlare:

  • ICA Supermarket Vaxholm
  • ICA Nära Resarö
  • Tynningö Hembygdsgård 

Övrigt avfall

Övrigt avfall så som möbler, skrot, farligt avfall mm tas emot på återvinningscentralen på Eriksövägen 2B. Återvinningscentralen byggs nu om och öppnar igen i april. En tillfällig mottagning sker på Eriksö under helgerna.

Roslagsvatten Länk till annan webbplats.

Bilden visar EU:s avfallstrappa

EU:s avfallstrappa