Avfall och återvinning

Roslagsvatten AB är ansvariga för avfall och återvinning i Vaxholms stad.

Roslagsvatten ser till att hämtningen och mottagningen av hushållsavfall, förpackningar, grovavfall samt latrin och slam i kommunen fungerar. De tar även fram förslag till avfallsplaner, avfallstaxa och avfallsföreskrifter i samråd med Vaxholms stad och enligt gällande lagstiftning.

Frågor om avfallshantering och avfallstaxan ställs direkt till Roslagsvatten. För kontaktinformation, besök Roslagsvattens sida för kundservice Länk till annan webbplats..

Avfallsplan och avfallsföreskrifter

Avfallsplanen beskriver hur kommunen och Roslagsvatten ska arbeta med och utveckla avfallshanteringen fram till år 2030. Den senaste avfallsplanen är antagen av Kommunfullmäktige 2021-04-19 § 27.

Planen beskriver hur vi kan minska resursförbrukningen och miljö- och klimatpåverkan från allt avfall som uppstår inom kommunen. Målet är att avfallsmängderna ska minska, återvinning och återbruk ska öka. En viktig förutsättning för att nå dit är att vi tar ansvarför att sortera avfallet så att de olika avfallsslagen hamnar på rätt plats och att material kan återvinnas.

Mera information och aktuella föreskrifter och taxa hittar du på Roslagsvattens hemsida. Roslagsvatten taxor och avgifter Länk till annan webbplats.

Hushållsavfall

Det vi vanligen slänger hemma i soppåsen är hushållsavfall. Det ska sorteras i matavfall och restavfall.

Matavfall

Matavfallet sorteras ut för att kunna behandlas och bli till biogas och biogödsel. Det är mera resurseffektivt än att låta matavfall gå till förbränning. Från den 1 januari 2024 är det ett lagkrav.

Du kan hämta matavfallspåsar på följande platser:

  • ICA Nära Resarö
  • ICA Supermarket Vaxholm
  • Cirkel K Pålsundsvägen/Stockholmsvägen
  • Coop Konsum på Hamngatan.

Samlare för småelektronik

I Vaxholms stad finns det behållare där du kan lämna småelektronik, så kallade Samlare. Här kan du lämna dina glödlampor, lågenergilampor, lysrör, batterier och smått elektronikavfall.

Här finns samlare:

  • ICA Supermarket Vaxholm
  • ICA Nära Resarö
  • Tynningö Hembygdsgård 

Övrigt avfall

Övrigt avfall så som möbler, skrot, farligt avfall och trädgårdsavfall tas emot på återvinningscentralen på Eriksövägen 2B.

Roslagsvatten Länk till annan webbplats.

Bilden visar EU:s avfallstrappa

EU:s avfallstrappa

Kontaktinformation

Roslagsvatten
Telefonnummer: 08 - 540 835 00
E-post: vaxholmavfall@roslagsvatten.se
Öppettider: Måndag – fredag 08.00-16.00