Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill uppnå så god tillgänglighet som möjligt på vaxholm.se. Här beskriver vi våra tillgänglighetsmål, kända tillgänglighetsproblem och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upplever problem med vår digitala service.

Vaxholms stad står bakom den här webbplatsen. Vårt mål är att innehållet på vaxholm.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett vilka kognitiva och fysiska förutsättningar användaren har. Webbplatsen ska vara tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning och du ska kunna ta del av innehållet oavsett vilka hjälpmedel du använder.

På den här sidan beskriver vi:

  • Hur vaxholm.se uppfyller lagen om digital offentlig service
  • Kända tillgänglighetsproblem och hur vi planerar att åtgärda dem
  • Hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem
  • Hur du kan ta kontakt med oss om tillgängligheten brister så att vi kan hjälpa dig att ta del av det innehåll du efterfrågar.

Hur tillgänglig är vaxholm.se?

Vaxholm.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Länk till annan webbplats.

Webbplatsen är byggd i den senaste versionen av CMS-verktyget Sitevision som arbetar mot de höga tillgänglighetskrav som ställs på offentliga verksamheter och utifrån den vägledning som E-delegationen har fastställt för webbutveckling. Läs mer om Sitevisions tillgänglighetsanpassningar. Länk till annan webbplats.

Vi använder en taltjänst som heter Talande Webb som möjliggör uppläsning av text från webbplatsen.

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla krav i lagen om offentlig digital service och arbetar för att åtgärda bristerna. Vilket innehåll som inte är tillgängligt och hur vi planerar att åtgärda problemen beskrivs nedan.

Kända tillgänglighetsproblem

Pdf-dokument
Det finns PDF-dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Många av våra mallar och system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda detta och vi kommer inte att uppfylla kraven 23 september 2020. Vaxholms stad åberopar för tillfället undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service gällande pdf-dokument.

För att framåt se till att Vaxholms stads egna mallar blir tillgängliga har vi kontakt med våra systemleverantörer som arbetar för att tillgänglighetsanpassa mallarna. Det kommer inte att bli möjligt förrän i maj 2021. Vi kommer också att i så stor utsträckning som möjligt att publicera PDF-dokumentens innehåll som text på webbsida.

E-tjänster
Våra e-tjänster som levereras av tredje part (privat aktör som inte omfattas av direktivet) är ännu inte fullt tillgängliga. Vi arbetar med företaget för att på sikt komma till rätta med det.

I övrigt kommer vi att kontakta våra systemleverantörer för att få dom att arbeta för att åtgärda de tillgänglighetskrav som vi har att rätta oss efter och att vid varje upphandling ha med det som krav framöver.

Webbsändningar
I dagsläget textar och syntolkar vi inte våra webbsändningar som sänds direkt och sedan ligger kvar på webbplatsen. Direktsändningar av tidsberoende medier undantas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen säger att webbsändningar får ligga kvar otextade och icke syntolkade i 14 dagar. Då vi anser att det är värdefullt att webbsändningarna ligger kvar en längre tid åberopar vi undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service gällande textning och syntolkning av webbsändningarna.

 

Vaxholmskartan
Vaxholm.se länkar till en karta över Vaxholms stad som visar service och detaljplaner i kommunen. Denna karta ligger utanför vaxholm.se och är inte tillgänglighetsanpassad. Kartor som inte är avsedda för navigering undantas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Diskussioner pågår dock internt om att bygga en ny, tillgänglighetsanpassad version av Vaxholmskartan.

WAI-ARIA landmärkesroller
WAI-ARIA är en teknisk standard som hjälper personer som använder hjälpmedel att navigera runt på webbplatsen. Det är ett sätt att underlätta för hjälpmedel att förstå dynamiskt innehåll och mer komplicerade gränssnitt skapade i exempelvis AJAX, Javascript eller HTML.

WAIA-ARIA hanteras av CMS-verktyget och av webbutvecklare. En redaktör kan också märka upp en webbplats och dess mallar med hjälp av så kallade WAI-ARIA landmärkesroller. Det gör att användare med exempelvis skärmläsare på ett standardiserat sätt kan navigera mellan sidans olika delar.

Vaxholms stads webbyrå har i utvecklingen av vaxholm.se lagt in WAI-ARIA där de anser att det behövs. Vaxholms stad har dock själva inte lagt in WAI-ARIA landmärkesroller, eller gjort någon genomgående testning för att säkerställa att det saknas någonstans. Vi kommer att lägga upp en plan för hur vi ska säkerställa att WAI-ARIA landmärkesroller finns där det behövs.

Rapportera brister i tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte redogörs för på denna sida är vi tacksamma för att du rapporterar detta till oss.

Vi vill också finnas till hand för att hjälpa dig att ta del av innehåll som för närvarande inte är tillgänglighetsanpassat. Du är välkommen att kontakta oss om du har problem så hjälper vi dig så snart vi kan. Be om hjälp eller rapportera brister via vår kontaktformulär.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi önskar att du i första hand kontaktar oss på Vaxholms stad om du upplever problem med tillgängligheten, så att vi kan åtgärda problemet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta och rapportera det till myndigheten för digital förvaltning (DIGG) Länk till annan webbplats..

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av vaxholm.se. Senaste bedömningen gjordes 20200825 och är godkänd av informatör Ylva Rasch.

Granskningsmetod: manuell granskning. Självskattningen är gjord med hjälp av Funkas kravunderlag.
Granskningsrapport: Protokoll, egenkontroll av vaxholm.se (Excel) Excel, 29.6 kB.
Webbplatsen publicerades: 20200915
Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast: 20200825

Nästa tillgänglighetsöversyn

Vaxholms stad kommer att göra en ny tillgänglighetsöversyn år 2021.