Hälso- och sjukvård

Här finns samlad information om olika vårdformer och ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting. Det är i första hand Region Stockholm som ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser.

Region Stockholm ansvarar för primärvården. Kommunen ansvar för att erbjuda god hälso och sjukvård för personer som bor på ett vård- och omsorgsboende.

Kommunens ansvar

Kommunens hälso-och sjukvårdsansvar omfattar:

  • sjukvård
  • omvårdnad
  • rehabilitering
  • habilitering
  • hjälpmedel.

I kommunens hälso- och sjukvård ingår inte läkare. Det är patientens fasta läkarkontakt (patientansvarig läkare) som har ansvaret för att patienten undersöks, diagnostiseras och får den medicinska vård och behandling som patientens tillstånd kräver.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) i kommunen har tillsynsansvar över den kommunala hälso- och sjukvården.

Vill du få information om dina rättigheter eller klaga på socialtjänsten kan du vända dig till Inspektion för vård och omsorg (IVO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Region Stockholms ansvar

Regions Stockholms hälso-och sjukvårdsansvar omfattar:

  • Hemsjukvård: ta kontakt med din vårdcentral om du har frågor om detta.
  • Öppenvård: hit vänder du dig för rådgivning.
  • Rehabilitering: om det är aktuellt på grund av sjukdom eller skada.