Hälso- och sjukvård

Här finns samlad information om olika vårdformer och ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting. Det är i första hand Stockholms läns landsting som ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser, men kommunen har också ansvar för vissa områden.

Landstinget ansvarar för primärvården. Kommunen ansvar för att erbjuda god hälso och sjukvård för personer som bor på ett vård- och omsorgsboende.

Kommunens ansvar

Kommunens hälso-och sjukvårdsansvar omfattar:

  • sjukvård
  • omvårdnad
  • rehabilitering
  • habilitering
  • hjälpmedel.

I kommunens hälso- och sjukvård ingår inte läkare. Det är patientens fasta läkarkontakt (patientansvarig läkare) som har ansvaret för att patienten undersöks, diagnostiseras och får den medicinska vård och behandling som patientens tillstånd kräver.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) i kommunen har tillsynsansvar över den kommunala hälso- och sjukvården.

Vill du få information om dina rättigheter eller klaga på socialtjänsten kan du vända dig till Inspektion för vård och omsorg (IVO)länk till annan webbplats.

Landstingets ansvar

Landstingets hälso-och sjukvårdsansvar omfattar:

  • hemsjukvård - landstinget ansvarar för hemsjukvård i Stockholms län. Tag kontakt med din vårdcentral om du har frågor om detta.
  • öppenvård - det är till Stockholms läns landstings hälso- och sjukvård som du ska vända dig till för rådgivning.
  • rehabilitering - kan vara aktuellt om du efter sjukdom eller skada behöver träning. Det är landstinget som i första hand som är ansvarig.