Hamnar, kajer och båtplatser

I Vaxholm finns det en centralt belägen gästhamn och ett flertal privata båtklubbar samt några mindre kommunala småbåtshamnar.

Gästplatser

Tillfälliga besökare som kommer sjövägen kan nyttja kommunens tidsbestämda platser om max 3 timmar utan avgift. I Norrbergshamnen finns sex platser på utsidan av pontonen och i Norrhamnen finns fyra platser vid bryggan intill Hembygdsgården.

Båtplats vid privata båtklubbar

I kommunen finns många privata båtklubbar som förfogar över ett stort antal båtplatser. Vid intresse av båtplats, ta kontakt med respektive båtklubb.

Gästhamnsverksamhet Länk till annan webbplats.

Gästhamnen drivs av Waxholms hamn AB på uppdrag av Vaxholms stad. I gästhamnen finns resturang, kiosk, butiksförsäljning i sjöbodar, dusch, toalett, tvättmaskin, latrintömning samt sophantering med källsortering.

Mer information om öppettider, priser och evenemang finns på Vaxholms gästhamn Länk till annan webbplats..

Kommunala båtplatser

Kommunen kan erbjuda ett antal kommunala båtplatser via båtplatskön. Läs gärna mer på sidan Kommunala båtplatser.

Avfall och latrintömning

Mindre fritidsbåtar har möjlighet att tömma sin båtlatrin vid den flytande septitanken vid Estlandsvägen. Tömning kan även ske i gästhamnen för större och mindre båtar. På hamnkartan.se Länk till annan webbplats. kan du se placering och rapportera eventuella brister på tömningsstationerna.

Läs mer på sidan Avfall och latrintömning.

Hållbart båtliv

Vaxholm stad arbetar för ett så hållbart båtliv som möjligt och vill tillgängliggöra information och kunskap till kommunens båtägare. Läs gärna mer på sidan Hållbart båtliv.