Hamnar, kajer och båtplatser

I Vaxholm finns det en centralt belägen gästhamn. I kommunen finns det också ett flertal privata båtklubbar samt några mindre kommunala småbåtshamnar.

Som båtägare kan du här läsa om vad du kan tänka på för att idka ett miljöanpassat båtliv. Miljöpåverkan fritidsbåt, Båtmiljö.selänk till annan webbplats

Gästhamnsverksamhet

Gästhamnen drivs av Waxholms hamn AB på uppdrag av Vaxholms stad. I gästhamnen finns resturang, kiosk, butiksförsäljning i sjöbodar, dusch, toalett, tvättmaskin, latrintömning samt sophantering med källsortering.

Mer information om öppettider, priser och evenemang finns på Vaxholms gästhamnlänk till annan webbplats.

Ansökan för kommunal båtplats

För att kunna ställa sig i den kommunala båtplatskön ska du:

  • som fysisk person vara kommunmedlem, det vill säga vara folkbokförd eller äga fast egendom i Vaxholms stad.
  • som juridisk person ha din verksamhet förlagd inom Vaxholms stad.

Fysisk person kan endast ansöka om en båtplats, medan juridisk person har möjlighet att ansöka om en eller flera båtplatser för sin verksamhet.

Ansökan görs via Vaxholms stads e-tjänst Ansökan om kommunal båtplatslänk till annan webbplats.

Riktlinjer för kommunal båtplats

Läs mer om de riktlinjer som är antagna i nämnden för teknik, fritid och kultur ärendenummer TFK 2019/10.533, rev. 2020-04-23PDF.

PDF för riktlinjerna är inte tillgänglighetsanpassad. Kontakta oss om du behöver hjälp att ta del av innehållet på alternativt vis - Tillgänglighetsredogörelselänk till annan webbplats.

Båtplatser i kommunala småbåtshamnar

I Vaxholms stad finns cirka 160 båtplatser för fritidsbåtar. Ledig plats förmedlas från båtplatskön av tekniska enheten.

Kommunala småbåtshamnar för privatpersoner

  • Ekuddshamnen, Västra Ekuddsgatan - Ekuddsparken
  • Lilla Skutviken, Roddaregatan
  • Norrbergshamnen, Badhusgatan - Norrbergsplan
  • Norrhamnen, Fiskaregatan - Norrhamnsplan
  • Vegabryggan, Vegabacken
Bilden visar en karta med kommunala småbåtshamnar i Vaxholms stad.

Kommunala småbåtshamnar, Vaxholms stad

Kommunal småbåtshamn för företagare

  • Sågen företagsplatser, Estlandsvägen - Kajområdet Sågen

Privata båtklubbar

I kommunen finns det många privata båtklubbar som förfogar över ett stort antal båtplatser. Vid intresse av båtplats, ta direkt kontakt med respektive båtklubb.

Gästplatser

Tillfälliga besökare som kommer sjövägen kan nyttja de tidsbestämda platser, max 3 timmar utan ersättning, som kommunen har i Norrbergshamnen där det finns sex platser på utsidan av pontonen och i Norrhamnen där det finns fyra platser vid bryggan intill Hembygdsgården.

Sop- och latrintömning

Mindre fritidsbåtar har möjlighet att tömma sin båtlatrin vid den flytande septitanken vid Estlandsvägen. Tömning kan även ske i gästhamnen för större och mindre båtar. I Transportstyrelsens hamnkarta för fritidsbåtarlänk till annan webbplats kan du se placering och rapportera eventuella brister på tömningsstationerna.

Läs mer på sidan Slam, latrin och båtlatrin.

Båtbottentvätt

Giftiga båtbottenfärger - antifouling, förhindrar påväxt av alger, snäckor och havstulpaner. Ämnen som ingår i dessa färger är extremt giftiga för vattenlevande arter. Gifterna läcker ut i vattnet och kraftigt förhöjda halter av tungmetaller som koppar och tributyltenn samt algbekämpningsmedlet irgarol kan spåras runt småbåtshamnar och även längre ut i kustvattnet. Du hittar mer information om båtbottenfärg och tvätt på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontorlänk till annan webbplats.

Ett miljövänligt alternativ till giftiga båtbottenfärger är att rengöra båten i en båtbottentvätt. Båtbottentvätt finns på norra sidan av Vaxön vid Estlandsvägen samt i gästhamnen.