Hamnar, kajer och båtplatser

I Vaxholm finns det en centralt belägen gästhamn och det finns ett flertal privata båtklubbar samt några mindre kommunala småbåtshamnar.

Gästhamnsverksamhet

Gästhamnen drivs av Waxholms hamn AB på uppdrag av Vaxholms stad. I gästhamnen finns resturang, kiosk, butiksförsäljning i sjöbodar, dusch, toalett, tvättmaskin, latrintömning samt sophantering med källsortering.

Mer information om öppettider, priser och evenemang finns på Vaxholms gästhamn Länk till annan webbplats..

Gästplatser

Tillfälliga besökare som kommer sjövägen kan nyttja de tidsbestämda platser, max 3 timmar utan ersättning, som kommunen har i Norrbergshamnen där det finns sex platser på utsidan av pontonen och i Norrhamnen där det finns fyra platser vid bryggan intill Hembygdsgården.

Kommunala båtplatser

Kommunen kan erbjuda ett antal kommunala båtplatser via båtplatskön. Läs mer om de kommunala båtplatser här.

Privata båtklubbar

I kommunen finns det många privata båtklubbar som förfogar över ett stort antal båtplatser. Vid intresse av båtplats, ta kontakt med respektive båtklubb.

Sop- och latrintömning

Mindre fritidsbåtar har möjlighet att tömma sin båtlatrin vid den flytande septitanken vid Estlandsvägen. Tömning kan även ske i gästhamnen för större och mindre båtar. På hamnkartan.se Länk till annan webbplats. kan du se placering och rapportera eventuella brister på tömningsstationerna.

Läs mer på sidan Slam, latrin och båtlatrin.

Hållbart båtliv

Vaxholm stad arbetar för ett så hållbart båtliv som möjligt och vill tillgängliggöra information och kunskap till kommunens båtägare. Titta gärna därför på hur ett mer hållbart båtliv kan uppnås här.