logo
 • Bildspel
  Vaxholm - skärgårdens huvudstad
 • Bildspel
  Vaxholm - skärgårdens huvudstad
 • Bildspel
  Vaxholm - skärgårdens huvudstad

Nyheter

 • 2020-01-15
  Hembygdsgården: åtgärder utreds
  Vaxholms stad är fastighetsägare til hembygdsgården som fick kraftiga skador i samband med en sprängning i oktober 2019. En dialog pågår sedan dess med kommunens och hyresgästernas försäkringsbolag, liksom arbete med att utreda fastighetens skick. Vad som orsakade explosionen utreds av polisen.
 • 2020-01-14
  Unga lär seniorer i digitalt projekt
  För att minska äldres digitala utanförskap är Vaxholms stad med i projektet ”mer digital”. I februari ordnas två stora träffar där högstadieelever från Vaxholm lär seniorer mer om vad datorer och mobiltelefoner kan användas till.
 • 2020-01-14
  Barnkonventionen för föreningar
  Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det innebär bland annat att föreningar ska utgå ifrån barnkonventionen i sina verksamheter.
 • 2020-01-13
  Takarbeten på Vaxö skola
  Arbetet med att byta tak på Vaxö skola har nu kommit till den tredje och sista etappen.
 • 2020-01-09
  Föroreningar av olja utreds
  Under onsdagen 7/1 konstaterades olja i slänten och i vattnet nedanför Norrbergsskolans tomt. Vaxholms stad utreder var oljan kommer från och berörda myndigheter såsom Södra Roslagens miljö och hälsoskyddskontor, Kustbevakningen och räddningstjänsten är inkopplade.

På gång