Trafik, gator och parkering

Vaxholms stad har ansvar för gator och vägar med kommunalt huvudmannaskap.

Vaxholms stad är väghållare för vägar på Vaxön samt inom mindre områden på Resarö och Rindö. Vaxholms stad ansvarar tillsammans med Vägverket och olika samfällighetsföreningar för skötseln av  vägnätet i kommunen.

Skötsel av det kommunala vägnätet

Följande områden och vägar ansvarar Vaxholms stad för:

 • Vaxön - övergripande ansvar
 • Resarö - Löjviksvägen, Bygårdsvägen, Överbyvägen, Lillängsvägen och GC-vägar (gång- och cykelvägar)
 • Rindö - Rindövägen och Militärvägen
 • Kullön - GC-vägar (gång- och cykelvägar) öster om väg 274 inklusive broar.

Skötsel av Trafikverkets vägar

Följande vägar ansvarar Trafikverket för:

 • Länsväg 274
 • Resarövägen
 • Ytterbyvägen
 • Skarpövägen
 • Bogesundsvägen
 • Tynningövägen
 • Norra Tynningövägen.

Skötsel av övriga vägar

Övriga vägar är enskilda och sköts oftast av en samfällighetsförening eller vägförening. I några fall kan det vara fastighetsägarna i området kring vägen som sköter vägen utan att någon bildad förening finns.

Synpunkter, brister och felanmälan

Har du synpunkter på skötseln av det kommunala vägnätet är du välkommen att skriva till oss på tekniska enheten. Det gör du direkt i Vaxholms stads e-tjänst Skriv till osslänk till annan webbplats.

Har du synpunkter eller vill göra en felanmälan på någon av vägarna som Trafikverket ansvarar för gör du det på Anmäl skador, fel och brister på Trafikverketlänk till annan webbplats.