Trafik, gator och parkering

Vaxholms stad har ansvar för gator och vägar med kommunalt huvudmannaskap.

Vägar

Vaxholms stad är väghållare för vägar på Vaxön samt inom mindre områden på Resarö och Rindö. Vaxholms stad ansvarar tillsammans med Vägverket och olika samfällighetsföreningar för skötseln av  vägnätet i kommunen.

Skötsel av kommunalt vägnät

Följande områden och vägar sköter Vaxholms stad:

 • Vaxön - övergripande ansvar
 • Resarö - Löjviksvägen, Bygårdsvägen, Överbyvägen, Lillängsvägen och GC-vägar (gång- och cykelvägar)
 • Rindö - Rindövägen och Militärvägen
 • Kullön - GC-vägar (gång- och cykelvägar) öster om väg 274 inklusive broar

Skötsel av Trafikverkets vägar

Följande vägar ansvarar Trafikverket för:

 • Länsväg 274 - inklusive gång- och cykelvägen från Johannesbergsvägen/Ingenjörsvägen till Färjelägret
 • Resarövägen
 • Ytterbyvägen
 • Skarpövägen
 • Bogesundsvägen
 • Tynningövägen
 • Norra Tynningövägen

All felanmälning för dessa vägar görs direkt till Trafikverket och inte till Vaxholms stad.

Har du synpunkter eller vill göra en felanmälan till Trafikverket gör du på Trafikverkets hemsida Anmäl skador, fel och brister på Trafikverket Länk till annan webbplats..

Skötsel av övriga vägar

Övriga vägar är enskilda och sköts oftast av en samfällighetsförening eller vägförening. I några fall kan det vara fastighetsägarna i området kring vägen som sköter vägen utan att någon bildad förening finns.

Parkeringar

Tekniska enheten ansvarar för parkering på kommunala gator, vägar och allmänna platser, så kallad gatumark. När du ska parkera kan du välja att parkera på gatumark eller tomtmark.

När du parkerar på gatumark parkerar du oftast längs kommunens gator.

När du parkerar på tomtmark parkerar du till exempel på fastighetsägares mark, vilket kräver dennes tillstånd, eller någon form av parkeringsanläggning.

Du kan läsa mer om parkeringar på sidan Parkering.

Kontaktinformation

Har du synpunkter på skötseln av det kommunala vägnätet är du välkommen att skriva till oss på tekniska enheten. Det gör du direkt i Vaxholms stads e-tjänst Skriv till oss Länk till annan webbplats.

Har du synpunkter eller vill göra en felanmälan på någon av vägarna som Trafikverket ansvarar för gör du det på Anmäl skador, fel och brister på Trafikverket Länk till annan webbplats.