Förskola och pedagogisk omsorg

Förskolan är till för barn från ett till fem år. Den ska vara trygg, lärorik och rolig. Innehållet styrs av förskolans läroplan som beskriver förskolans värdegrund och innehåller mål och riktlinjer för arbetet i förskolan.

Som vårdnadshavare har du stor valfrihet att välja utbildning för ditt barn. I Vaxholm kan du välja mellan kommunala och fristående förskolor. Organisation och pedagogisk inriktning kan skilja sig åt mellan de kommunala och fristående förskolorna.

Läs mer på sidorna under Kommunala förskolor och Fristående förskolor. Kontakta gärna verksamheterna om du vill veta mer.

Utbildning av god kvalitet

Förskolan är ett första viktigt steg för lärande och utveckling för alla barn in i utbildningssystemet. Vaxholms stads förskolors utbildning håller en hög kvalitet i alla led. Skolinspektionens senaste granskning från 2017 som var utan anmärkning bekräftar det, liksom att hela 94% av alla vårdnadshavare (Brukarenkät 2021) är nöjda med förskolornas arbete.

I Vaxholms stad jobbar förskolorna aktivt med barnens fysiska lärmiljö kring tillgänglighet, estetik, mötesplatser och utforskande för en mer likvärdig förskola för alla barn.

Ramtider för öppethållande

Ramtiden för öppethållande i förskolor och annan pedagogisk omsorg i Vaxholms stad är 55 timmar per vecka, förlagt från måndag till fredag. Detta gäller både de kommunala och de fristående förskolorna i kommunen. Vid behov har enheterna möjlighet att stänga två dagar per termin för studie- eller planeringsdagar och en dag per månad från klockan 16.00 för arbetsplats- eller planeringsmöte.

Om vårdnadshavare har behov av barnomsorg under tid då enheten stänger sin verksamhet ska detta tillgodoses. Det kan till exempel innebära att erbjuda en tillfällig plats på annan förskola eller pedagogisk omsorg.