Kemikalier

Användningen av kemikalier och kemiska produkter är reglerat i lag för att skydda människors hälsa och vår gemensamma miljö.

Vissa kemikalier får bara användas yrkesmässigt, exempelvis vissa bekämpningsmedel och produkter som innehåller särskilt farliga ämnen. Tänk på att inte använda onödigt starka produkter med många och långa innehållsförteckningar. Miljömärkta produkter och mekaniska metoder är bra alternativ. Rester av kemiska produkter, färg, olja och lösningsmedel ska lämnas på återvinningscentralen som farligt avfall.