Dödsfall och begravning

Svenska kyrkan ordnar gravplatser åt personer som bor i Vaxholms stad, oavsett religionstillhörighet eller vilken kyrka man tillhör.

Begravningsombud

För de som inte tillhör Svenska kyrkan finns så kallat begravningsombud.

Begravningsombudets uppgifter är att bevaka intressen för dem som är utanför kyrkan, inte är troende eller tillhör en annan religion, samt att tillstyrka eller avstyrka kyrkans förslag till begravningsavgift.

Det är Länsstyrelsen som på förslag från kommunen förordnar begravningsombud. För närvarande finns inget förordnat begravningsombud i Vaxholm.

Begravningsofficiant

En borgerlig begravning är helt fri och inte styrd av något regelverk samt är till sin form och sitt innehåll helt religiöst neutral. Vem som helst, till exempel en nära anhörig eller vän, kan förrätta en borgerlig begravning men man kan också anlita en officiell borgerlig begravningsförrättare, en kommunal begravningsofficiant.

Anhöriga kan själva kontakta begravningsofficianten eller också kan kontakt tas via begravningsbyrån. Ersättning för begravningsakten regleras direkt mellan dödsboet och begravningsförrättaren alternativt begravningsbyrån.

Dödsboanmälan

När en person avlider ska det vanligtvis göras en bouppteckning.

Bouppteckningen ska göras inom tre månader efter dödsfallet och ska sändas till Skatteverket för registrering. När en anhörig dör, SkatteverketLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Täcker inte den avlidnes tillgångar begravningen och andra utgifter finns möjlighet att ansöka om en dödsboanmälan i stället för en bouppteckning.

Kontaktinformation

Vänd dig till socialförvaltningen för mer information via Vaxholms stads växel.

Telefonnummer: 08-541 708 00

Begravningsofficiant

Lisbeth Hjalmarsson-Grunditz, borgerlig begravningsofficiant
Telefonnummer: 08-541 326 27
Mobilnummer: 073-387 28 66

Dödsboanmälan

Vänd dig till socialförvaltningen för mer information via Vaxholms stads växel.
Telefonnummer: 08-541 708 00