Dödsfall och begravning

Svenska kyrkan ordnar gravplatser åt personer som bor i Vaxholms stad, oavsett religionstillhörighet eller vilken kyrka man tillhör.

Begravningsombud

För de som inte tillhör Svenska kyrkan finns så kallat begravningsombud.

Begravningsombudets uppgifter är att bevaka intressen för dem som är utanför kyrkan, inte är troende eller tillhör en annan religion, samt att tillstyrka eller avstyrka kyrkans förslag till begravningsavgift.

Det är Länsstyrelsen som på förslag från kommunen förordnar begravningsombud. För närvarande finns inget förordnat begravningsombud i Vaxholm.

Begravningsofficiant

En borgerlig begravning är helt fri och inte styrd av något regelverk samt är till sin form och sitt innehåll helt religiöst neutral. Vem som helst, till exempel en nära anhörig eller vän, kan förrätta en borgerlig begravning men man kan också anlita en officiell borgerlig begravningsförrättare, en kommunal begravningsofficiant.

Anhöriga kan själva kontakta begravningsofficianten eller också kan kontakt tas via begravningsbyrån. Ersättning för begravningsakten regleras direkt mellan dödsboet och begravningsförrättaren alternativt begravningsbyrån.

Kontaktinformation

Lisbeth Hjalmarsson-Grunditz, borgerlig begravningsofficiant

Telefonnummer: 08-541 326 27
Mobilnummer: 073-387 28 66