Invandring och integration

Här hittar du information om flyktingmottagandet i Vaxholm, vilket stöd du som nyanländ kan få och hur vi arbetar för integration.

Vi vill att alla nyanlända ska få kunskap om det svenska samhället och möjligheter att delta i samhällslivet. Det är viktigt att få förutsättningar att lära sig det svenska språket, och att få stöd och hjälp till arbete och egen försörjning.

Vaxholms stad ansvarar för att ge stöd till ensamkommande barn, vuxna och familjer som har fått uppehållstillstånd.