Vatten och avlopp

Huvudman för vatten och avlopp i Vaxholms stad är Roslagsvatten AB.

Information om planerade och akuta åtgärder publiceras på Roslagsvattens webbsida Driftinformation Länk till annan webbplats..

Behöver du information eller rådgivning avseende enskilt avlopp och provtagning av vatten från enskild brunn vänder du dig till Södra Roslagens miljö- och hälsokontor (SRMH) Länk till annan webbplats.. De har även det övergripande tillsynsansvaret för det kommunala vattnet.

Information finns även på Avloppsguiden Länk till annan webbplats..

Kontaktinformation

Roslagsvatten
Telefonnummer: 08-540 835 00
E-post: vaxholm-va@roslagsvatten.se

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor
Adress: Täby kommunhus, Esplanaden 3, 183 34 Täby
Telefonnummer: 08-578 663 00
E-post: miljokontoret@srmh.se