Vatten och avlopp

Allt vatten vi använder går runt i ett kretslopp. En del av det kretsloppet innebär att rent dricksvatten levereras till din vattenkran för att sedan renas på nytt innan det återgår till naturen.

Huvudman för vatten och avlopp i Vaxholms stad är Roslagsvatten AB.

Information om planerade och akuta åtgärder publiceras på Roslagsvattens webbsida Driftinformation Länk till annan webbplats..

Behöver du information eller rådgivning avseende enskilt avlopp och provtagning av vatten från enskild brunn vänder du dig till Södra Roslagens miljö- och hälsokontor (SRMH) Länk till annan webbplats.. De har även det övergripande tillsynsansvaret för det kommunala vattnet.

Information finns även på Avloppsguiden Länk till annan webbplats..