Upphandling och inköp

All upphandling i Vaxholms stad stad sker enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och enligt stadens policys och riktlinjer.

Syftet med LOU är att säkerställa att offentliga medel tillvaratas på bästa sätt. När en tjänst eller vara upphandlas tas våra skattepengar tillvara på bästa möjliga sätt.

Det garanterar också att inköp sker på ett affärsmässigt korrekt sätt. I Vaxholms stad finns en central upphandlingsfunktion som ansvarar för stadens kommunövergripande upphandlingar samt är behjälpliga med förvaltningsspecifika upphandlingar.

Här har vi samlat information om upphandlingsprocessen, regler för upphandling och om hur du kan bli leverantör till kommunen.