Stadsarkiv och diarium

Stadsarkivets främsta uppgift är att bevara kommunala myndigheters arkiv för framtiden och att hjälpa allmänhet och kommunens medarbetare att ta fram information som de söker.

Hanteringen av kommunala handlingar är styrd av lagstiftning och du som medborgare har rätt att ta del av handlingarna. Vissa är dock skyddade av sekretess.

Om du vill ta del av allmänna handlingar i arkivet är du välkommen att ta kontakt med stadsarkivet via mail stadsarkivet@vaxholm.se

Besöksadress

Ullbergs väg 9D (vid nya kyrkogården) i Vaxholm.

Kontaktinformation

Stadsarkivet
Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: stadsarkivet@vaxholm.se