Campus Vaxholm

Campus Vaxholm är det gemensamma namnet för Vaxholms stads skol- och idrottsområde som stod klart 2017. Här hittar du information om områdets lokaler och aktiviteter.

Bild på sporthallen på Campus Vaxholm.

Intill Vaxö idrottplats ligger Campus Vaxholm med idrottshallar, högstadieskola, och Kulturskola.

Campus Vaxholm ska vara ett själfullt område som uppmuntrar till möten – en naturlig samlingsplats för människor i olika åldrar och med olika intressen. Passager och gångstråk bidrar till att man enkelt och tryggt kan röra sig mellan olika delar och aktiviteter såsom; kultur, skola, skolidrott, motions- och föreningsidrottande, studieutrymmen och idrottsplatsens café.  

Detta är Campus Vaxholm

 • Kronängsskolan – Vaxholms högstadieskola
 • Lokaler för Kulturskolan på Kronängsskolan
 • Sporthallen – idrottshall för skolidrott och föreningsliv
 • Bollhallen – hall för tennis och bollsporter
 • Ishallen
 • Café i Sporthallen
 • Gym
 • Klättervägg och ninjabana i Sporthallen
 • Vaxö IP – konstgräsplan för 11-mannafotboll
 • Spontanidrottsplats utomhus

En av Stockholms modernaste högstadieskolor

Kronängsskolan har byggts och inretts efter ett helt annat mönster än äldre tiders skolor. Lokalerna är anpassade efter de krav som finns på lärmiljöer och undervisning i dag, med möjlighet att variera storlek på grupper och forma arbetsmiljön utifrån olika typer av arbeten.

Bild på Kronängsskolan i Vaxholm.

På skolan finns det öppna ytor och stora och små rum i anslutning till varandra. Själva lektionssalarna har möblerats för ett flexibelt lärande och varje större sal har ett tillhörande grupprum. Grundtanken är att ge lärare och elever bättre möjlighet till undervisning i olika former, i såväl stora som små grupper samt enskilt. Studielandskapen i skolan ska vara rogivande och inspirerande. Här finns soffor, bås, mjuka sittbänkar, skrivplatser och olika typer av stolar.

Bild på inomhusmiljön på Kronängsskolan.

Framtidens skola har vi skapat tillsammans

Elevernas delaktighet och åsikter har varit en viktig utgångspunkt i utformandet av den nya skolan. Workshops har genomförts tillsammans med arkitekterna och skolan har också inrett ett exempelklassrum, där elever och personal har kunnat utvärdera olika möbler och dess funktion. Synpunkterna har sedan legat till grund för inredningsarkitekternas förslag till både möbler i lektionssalar och gemensamma utrymmen.

Bild på ett klassrum med modern teknik i Kronängsskolan.

Aula med modern teknik

En aula med modern teknik öppnar helt nya möjligheter för både elever och lärare på skolan men också för Vaxholms kulturliv. Här finns plats för 320 personer och en scen som går att göra större eller mindre vid behov. Tekniken möjliggör också en hög kapacitet när det gäller ljud och ljus. Aulan är som gjord för både framträdanden och lärande och tillsammans med Kulturskolan finns här alla förutsättningar att skapa nya traditioner och fantastiska upplevelser. 

Bild på Kronängsskolans aula.

”Mors lilla Olle” – konst på skolgården

Roliga, lite allvarsamma och fantasieggande är känslan Patrick Nilsson vill förmedla med sina skulpturer i vit betong, som pryder Krongängsskolans entréer. Skulpturerna är inspirerade av konstnärens pappa, Olle Nilsson, som kom till Vaxholm som 13-åring för att gå i skola, men också av sångaren och låtskrivaren, Olle Ljungström, som bildade bandet Reeperbahn i Vaxholm. Patricks skulpturer ska föra tankarna till resor, fantasier och drömmar. Böckerna och resväskorna representerar möjligheten till resor. I det inre och det yttre.

Bild på skulpturen "Mors lilla Olle" utanför Kronängsskolan.

Snabbfakta

 • Arkitekt: LLP arkitektkontor
 • Inredningsarkitekt: Cedervall arkitekter
 • Konstverk på skolgården: Patrick Nilsson
 • Antal elever: Plats för cirka 500 elever i årskurs 7–9 samt för Kulturskolan
 • Bibliotek
 • Eget skolkök
 • Cafeteria
 • Gemensamma studielandskap
 • Lokaler för Kulturskolan
 • Aula med scen och plats för 320 personer
 • Cykelparkering med tak och plats för 240 cyklar
 • Bilparkering: 14 avlämningsplatser och 57 parkeringsplatser samt ytterligare parkeringsmöjligheter vid ishallen
 • Närmaste busshållplats: hållplatserna Kronängsvägen och Pålsundsvägen