Barn & utbildning

Vaxholms stad arbetar aktivt för att alla barn ska få en modern, likvärdig och tillgänglig utbildning med god kvalitet i en trygg miljö. I Vaxholms stad kan du välja mellan kommunala och fristående förskolor eller skolor.

Lov och ledigheter

Här hittar du information om lov, helgdagar och hur du ansöker om ledighet.

Anmäla frånvaro

Du kan frånvaroanmäla ditt barn via mobilappen Vklass eller webbtjänsten www.vklass.se.

Öppna förskolan Skeppet

På öppna förskolan Skeppet kan du och ditt barn träffa andra barn och vuxna.

Vanliga frågor och svar

Finns det regler kring vilka tider en förskola i Vaxholm ska ha öppet?

Ramtiden för förskolor i Vaxholms stad är 55 timmar per vecka förlagt från måndag till fredag. Detta gäller alla förskolor i Vaxholm, oavsett om det är en kommunal förskola eller en fristående förskola. Det innebär att en förskola inte har rätt att ange öppettider mellan till exempel kl 8-16.I vilken omfattning ett barn erbjuds förskola regleras i 8 kap. 3-7§§ Skollagen (2010:800) samt i Vaxholms stads riktlinjer för kommunala och fristående förskolor Pdf, 410.1 kB..

Om jag vill ändra i ansökan om förskola, hur gör jag då?

Du kan ändra önskat startdatum och alternativ i ansökan utan att din kötid påverkas. Gå till Vaxholms stads e-tjänst, välj Barn & utbildning samt Förskola - ansök, hantera eller säg upp plats och fyll i en ny ansökan. Du behöver ha tillgång till din personliga e-legitimation.

När kommer jag få ett erbjudande om plats i förskola?

Plats i förskola erbjuds som tidigast sex månader innan önskat startdatum. Platserbjudandet skickas ut via e-post.

Kontakta förskolans expedition för att få besked om platstillgången.

Hur vet jag att min ansökan om förskola finns med i kön?

Du hittar din ansökan om förskola under E-tjänst och blanketter klicka på Förskola ansöka/uppsägning. Du behöver ha tillgång till din personliga e-legitimation. Du kan när du önskar ändra behovsdatum och alternativ i ansökan utan att din köplats ändras.

Varför får jag en faktura för barnomsorg trots att mitt barn inte varit där?

En plats i förskola eller fritids är att betrakta som ett abonnemang och befrielse från avgift medges inte på grund av kortare sjukdom, ledighet eller annan anledning. Avgiften ska vara betald den sista varje månad under tolv månader per år.

Får en förskola stänga under sommaren?

Det är vanligt att förskolorna stänger ett par veckor under sommaren eftersom efterfrågan på barnomsorg från föräldrarna då är lägre och personalen tar ut semester. Det är dock viktigt att beslut om eventuell stängning utgår ifrån föräldrarnas behov av omsorg. Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt, (8 kap. 5 § skollagen 2010:800). Om en förskola fattar beslut om att stänga under ett par sommarveckor så har förskolan skyldighet att ordna barnomsorg för de barn som har behov av detta på annat sätt, till exempel genom att samarbeta med andra förskolor. Detta gäller både kommunala och fristående förskolor.

Vem ska jag kontakta om jag har frågor som rör Vklass?

Registrera din fråga e-tjänsten Skriv till oss som du har tillgång till här på hemsidan eller ta kontakt med förskolans eller skolans administratör.