Centrumutveckling

Oavsett om du bor på Vaxön eller på någon av de kringliggande öarna är utvecklingen av Vaxholms centrum en fråga som engagerar. Nu pågår ett arbete med att ta fram en strategi och en handlingsplan kring centrumutveckling. Vi välkomnar dig som är intresserad att delta.

Fotograf: Jesper Wahlström

Småstadskänslan med butiker och restauranger i kombination med den äldre bebyggelsen och skärgårdsmiljön uppskattas av såväl boende som besökare. Men hur gör vi för att Vaxholm ska utvecklas till en levande, hållbar och attraktiv skärgårdsstad året runt?

Hur vill du att Vaxholms centrum ska utvecklas?

Den 24 mars 2022 gav kommunstyrelsen näringslivsberedningen i uppdrag att, i dialog med näringslivet, ta fram en strategi och handlingsplan som besvarar just den frågan.

Processledare för centrumutvecklingen är Linda Wahlström, som vid sidan om sin anställning som processledare för Vaxholms stad, även själv driver verksamhet i centrum.

Projektet pågår fram till våren 2024 och kommer att genomföras i följande steg:

 1. Nulägesbeskrivning (september 2022 – februari 2023)
 2. Strategiarbete (mars 2023 – oktober 2023)
 3. Handlingsplan (november 2023 – februari/mars 2024)

Intervjuer ger en nulägesbild

Inom ramen för nulägesbeskrivningen kommer Linda Wahlström att intervjua företrädare för näringsliv, fastighetsägare, föreningsliv, medborgare i olika åldrar, tjänstepersoner och politiker i Vaxholms stad för att samla in olika perspektiv på hur centrum upplevs idag – vad som uppskattas, vad som saknas, vad som kan förbättras.

Strategiarbete kring olika fokusområden

Nulägesbeskrivningen ligger sedan till grund för strategiarbetet där arbetet genomförs i grupper med olika fokusområden.

Exempel på fokusområden kan vara:

 • utbud och etablering
 • gemensamma ytor och användning av dessa
 • tillgänglighet
 • identitet
 • information och skyltning
 • upplevelse och utsmyckning av stadsrummet
 • transporter och parkering.

Vilka fokusområden som kommer att formas påverkas av de behov som framkommer i intervjuerna vid nulägesbeskrivningen.

Du kommer framöver att hitta mer information om hur projektet fortskrider på den här sidan.

Vill du vara med i projektet?

Vi välkomnar dig som vill vara med i arbetet, eller som har input du vill bidra med på annat sätt, att kontakta processledare Linda Wahlström.

 • Telefon: 08 - 541 708 12