Hållbarhetsarbetet i Vaxholm

Vaxholms stad strävar efter att utvecklas hållbart och tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Genom att knyta ihop de globala målen med nationella och regionala mål samt med kommunens vision får vi fram ett lokalt perspektiv som beskriver vad vi menar med hållbar utveckling. Det tydliggör också vad kommunen har för rådighet, möjlighet och ansvar för hållbarhetsarbetet.

Vaxholms stad ska implementera målen och Agenda 2030 i alla stadens verksamheter enligt politiskt beslut KS 2017-10-26/§ 114. Hållbarhetsstrategin har tagits fram under 2020/2021 för att översätta agendan till det lokala arbetet.

Varje år redovisas hållbarhetsarbetet i en hållbarhetsredovisning som du hittar här. Det är kommunledningskontorets hållbarhetsenhet som samordnar hållbarhetsarbetet kopplat till Agenda 2030. Enheten ska vara en resurs som stöttar hållbarhetsarbetet i kommunens alla verksamheter.

Mer information

Vaxholms stad arbetar med att sprida tips och information om hur var och en kan vara med och bidra till en hållbar framtid. Få inspiration från Good Life Goals Länk till annan webbplats.

Läs mer på sidan Hållbar livsstil

Kontakta hållbarhetsenheten på hallbarhet@vaxholm.se