Hållbarhetsarbetet i Vaxholm

Vaxholms stad strävar efter att utvecklas hållbart och tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Genom att knyta ihop de globala målen med nationella och regionala mål samt med kommunens vision får vi fram ett lokalt perspektiv som beskriver vad vi menar med hållbar utveckling. Det tydliggör också vad kommunen har för rådighet, möjlighet och ansvar för hållbarhetsarbetet.

Vaxholms stad ska implementera målen och Agenda 2030 i alla stadens verksamheter enligt politiskt beslut KS 2017-10-26/§ 114. Hållbarhetsstrategin har tagits fram under 2020/2021 för att översätta agendan till det lokala arbetet.

Varje år redovisas hållbarhetsarbetet som en del i årsredovisningen. Samordningsansvaret för kommunens hållbarhetsarbete finns nu på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Mer information

Hur kan du bidra till en hållbar framtid? Få inspiration i broschyren Good Life Goals Länk till annan webbplats..

Läs mer på Vaxholms stads webbsida Hållbar livsstil.

Kontaktinformation

Kontakta oss på e-post: stadsbyggnad@vaxholm.se