Hållbarhetsarbetet i Vaxholm

Vaxholms stad strävar efter att utvecklas hållbart och tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Cirkeldiagram för globala målen

Sverige har undertecknat FN:s agenda 2030. Det är en handlingsplan för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Det är stora globala utmaningar som vi behöver arbeta med tillsammans. Det vi gör lokalt har betydelse globalt.

Samordningsansvaret för kommunens hållbarhetsarbete finns nu på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Mer information

Varje år redovisas hållbarhetsarbetet som en del i årsredovisningen men framförallt i kommunens Hållbarometer Länk till annan webbplats..

Kontaktinformation

Vid frågor om stadens hållbarhetsarbete vänligen kontakta stadsbyggnadsförvaltningen.
E-post: stadsbyggnad@vaxholm.se